เยาวชนไทยแสดงความเห็น ระบุ การเมืองน่าเบื่อ ขณะที่ปชช.หวั่นแก้รธน.อาจเกิดความขัดแย้ง

เยาวชนไทยแสดงความเห็น ระบุ การเมืองน่าเบื่อ ขณะที่ปชช.หวั่นแก้รธน.อาจเกิดความขัดแย้ง

เยาวชนไทยแสดงความเห็น ระบุ การเมืองน่าเบื่อ ขณะที่ปชช.หวั่นแก้รธน.อาจเกิดความขัดแย้ง

รูปข่าว : เยาวชนไทยแสดงความเห็น ระบุ การเมืองน่าเบื่อ ขณะที่ปชช.หวั่นแก้รธน.อาจเกิดความขัดแย้ง

เยาวชนไทยแสดงความเห็น ระบุ การเมืองน่าเบื่อ ขณะที่ปชช.หวั่นแก้รธน.อาจเกิดความขัดแย้ง เยาวชนไทย ร่วมแสดงความเห็นผ่านสำนักวิจัยเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย โดยส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า การเมืองในปัจจุบันเป็นเรื่องน่าเบื่อ และนำมาซึ่งการแบ่งแยกไม่ปรองดอง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ร้อยละ 69 หวั่นเกรงความขัดแย้งที่จะตามมา

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณี "การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" จำนวน 1,022 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 44.16 เห็นว่า รัฐบาลควรชี้แจงเหตุผลของการแก้รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ให้ชัดเจน และยังสะท้อนว่า ควรรอเวลาที่เหมาะสม เพราะอาจเกิดเหตุวุ่นวายได้

ขณะที่ผลการสำรวจร้อยละ 69.34 เกรงว่า การแก้รัฐธรรมนูญจะนำมาซึ่งความวุ่นวาย ส่วนที่เชื่อว่า ไม่วุ่นวาย ร้อยละ 5.66 และเมื่อถามถึงสิ่งที่ควรทำ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการชี้แจงเหตุผลมากที่สุด แม้ร้อยละ 28.09 จะระบุว่า ควรชะลอออกไปก่อนก็ตาม แต่ในจำนวนผู้ร่วมแสดงความเห็นทั้งหมด ร้อยละ 41.62 ยังคงเห็นว่า ควรมีการแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้น แต่ร้อยละ 39.40 บอกว่า ควรคำนึงถึงประเทศและประชาชนเป็นหลักการสำคัญ

ส่วนศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ประชาธิปไตยในมุมมองอนาคตของชาติ" โดยสำรวจเยาวชน อายุ 15 ถึง 25 ปี ทั่วประเทศ พบว่า เยาวชน ร้อยละ 80.53 มองว่า การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะมีผลต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการเลือกตั้ง

ส่วนความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า "ประชาธิปไตย" พบว่า ร้อยละ 32.45 ระบุว่า ประชาธิปไตย คือการเลือกตั้ง ได้ผู้นำมาจากเสียงข้างมาก และร้อยละ 31.81 คือ การรู้จักสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น

เมื่อถามถึงทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเมืองไทยในปัจจุบันพบว่า ร้อยละ 53.77 ระบุว่า การเมืองไทยในปัจจุบัน วุ่นวาย และเป็นเรื่องน่าเบื่อ รองลงมา ร้อยละ 10.90 ระบุว่า เกิดการแบ่งแยก ไม่มีความปรองดอง


กลับขึ้นด้านบน