ก.แรงงานประชุมสรุปผลกระทบค่าแรง 300 บาท ก่อนเสนอ ครม.

ก.แรงงานประชุมสรุปผลกระทบค่าแรง 300 บาท ก่อนเสนอ ครม.

ก.แรงงานประชุมสรุปผลกระทบค่าแรง 300 บาท ก่อนเสนอ ครม.

รูปข่าว : ก.แรงงานประชุมสรุปผลกระทบค่าแรง 300 บาท ก่อนเสนอ ครม.

ก.แรงงานประชุมสรุปผลกระทบค่าแรง 300 บาท ก่อนเสนอ ครม. กระทรวงแรงงานประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสรุปผลกระทบ และทบทวนมาตรการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ทันในปีนี้

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานรวบรวมผลกระทบ จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เพื่อนำมาเทียบกับ 27 มาตรการของรัฐบาล ว่ามีความเหมาะสม และครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และต้องเพิ่มเติมมาตรการอื่นหรือไม่ และหลังจากที่ประชุมในวันนี้ (8 พ.ย.) คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จะสรุปผล ก่อนเสนอให้ที่ประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนที่นโยบายขึ้นค่าแรงจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคมปี 2556

ส่วนมาตรการลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ที่กระทรวงแรงงานเสนอลดให้ จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 แต่ภาคเอกชนเสนอลดเหลือร้อยละ 3 ก็น่าจะได้ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน