คมนาคมปรับพื้นที่รองรับคนพิการ ภายในเดือน ก.พ.56

คมนาคมปรับพื้นที่รองรับคนพิการ ภายในเดือน ก.พ.56

คมนาคมปรับพื้นที่รองรับคนพิการ ภายในเดือน ก.พ.56

รูปข่าว : คมนาคมปรับพื้นที่รองรับคนพิการ ภายในเดือน ก.พ.56

คมนาคมปรับพื้นที่รองรับคนพิการ ภายในเดือน ก.พ.56 กระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานในสังกัด เร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ให้เเล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อให้ผู้พิการได้เดินทางอย่างสะดวก

กระทรวงคมนาคมให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส., สถานีรถไฟหัวลำโพง, ท่าเรือสาทร เเละ สนามบินดอนเมือง เร่งปรับพื้นที่ให้ผู้พิการได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้มีเพียงพอเเละทั่วถึง ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงานจะต้องเตรียมแผนการปรับปรุง โดยยึดรายละเอียดตามร่างกฎกระทรวง ที่อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี กำหนดให้แล้วเสร็จและให้บริการครอบคลุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ก่อนหน้านี้มีผู้พิการร้องเรียนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเเม้ว่าบางสถานที่จะมีบริการแล้ว แต่อาจไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องเพิ่มตัววิ่ง หรือ ป้าย สำหรับผู้พิการทางหู รวมถึงเพิ่มช่องขายตั๋วสำหรับผู้พิการ เช่นอย่างที่ผ่านมา สถานีขนส่งหมอชิต 2 ไม่ได้จัดให้มีช่องขายตั๋วสำหรับผู้พิการ เพราะ บขส. แจ้งว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเฉพาะ เป็นต้น


กลับขึ้นด้านบน