ธปท.ชี้ แรงงานต้องเพิ่มผลิตภาพอีกเท่าตัว เหตุเพื่อปรับตัวรับค่าแรง 300 ปีหน้า

ธปท.ชี้ แรงงานต้องเพิ่มผลิตภาพอีกเท่าตัว เหตุเพื่อปรับตัวรับค่าแรง 300 ปีหน้า

ธปท.ชี้ แรงงานต้องเพิ่มผลิตภาพอีกเท่าตัว เหตุเพื่อปรับตัวรับค่าแรง 300 ปีหน้า

รูปข่าว : ธปท.ชี้ แรงงานต้องเพิ่มผลิตภาพอีกเท่าตัว เหตุเพื่อปรับตัวรับค่าแรง 300 ปีหน้า

ธปท.ชี้ แรงงานต้องเพิ่มผลิตภาพอีกเท่าตัว เหตุเพื่อปรับตัวรับค่าแรง 300 ปีหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า แรงงานต้องเพิ่มผลิตภาพอีกเท่าตัว จึงจะเหมาะสมกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทในปีหน้า ขณะที่กระทรวงแรงงาน เตรียมตั้งศูนย์อำนวยการรองรับผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงทุกจังหวัด เพื่อหามาตรการมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม

ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 77 จังหวัดทั่วประเทศ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อรองรับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ และรับเรื่องร้องเรียนจากเอสเอ็มอี เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในอนาคต

ขณะที่นางสมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติ ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยปัจจุบัน ที่ต่ำกว่าระดับการใช้จ่ายตามอัตภาพ จึงจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แต่การปรับแบบก้าวกระโดดเป็น 300 บาท เป็นการช็อกเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ โดยผลการศึกษาปีที่แล้วระบุว่า ควรทยอยปรับในอัตราร้อยละ 11 หรือเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ ที่วันละ 195 บาท จากเดิม 176 บาท

และจากสมมติฐานที่คาดว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 5.7 และปีหน้าที่ร้อยละ 4.6 ไทยต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงานอีกร้อยละ 8 จากปัจจุบันร้อยละ 4 รวมถึงประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นร้อยละ 2.5 เช่น ใช้เครื่องจักรลดต้นทุนแรงงาน, ขยายช่องทางการตลาด และมีมาตรการช่วยเหลือทางภาษีระยะสั้น เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจติดลบ ส่วนระยะยาวต้องปรับแนวคิดการพึ่งพาแรงงานราคาถูก เพื่อรักษาขีดความสามารถสินค้าไทย


กลับขึ้นด้านบน