กระทรวงแรงงานเล็งตั้งศูนย์ร้องเรียนผลกระทบค่าแรง 300 ทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงานเล็งตั้งศูนย์ร้องเรียนผลกระทบค่าแรง 300 ทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงานเล็งตั้งศูนย์ร้องเรียนผลกระทบค่าแรง 300 ทั่วประเทศ

รูปข่าว : กระทรวงแรงงานเล็งตั้งศูนย์ร้องเรียนผลกระทบค่าแรง 300 ทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงานเล็งตั้งศูนย์ร้องเรียนผลกระทบค่าแรง 300 ทั่วประเทศ นโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทในปีหน้า มีความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า แรงงานต้องเพิ่มผลิตภาพอีกเท่าตัวจึงจะเหมาะสมกับค่าแรงที่จะได้รับ ขณะที่กระทรวงแรงงาน เตรียมตั้งศูนย์อำนวยการรองรับผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงทุกจังหวัด เพื่อหามาตรการมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม

ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 77 จังหวัดทั่วประเทศ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อรองรับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนโยบายนี้ และรับเรื่องร้องเรียนจากเอสเอ็มอี เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในอนาคต

ขณะที่ นางสมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติ ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยปัจจุบันที่ต่ำกว่าระดับการใช้จ่ายตามอัตภาพ จึงจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

แต่การปรับแบบก้าวกระโดดเป็น 300 บาท เป็นการช็อกเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ โดยผลการศึกษาปีที่แล้ว(2554) ระบุว่า ควรทยอยปรับในอัตราร้อยละ 11 หรือเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ ที่วันละ 195 บาท จากเดิม 176 บาท

บนสมมติฐานที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้(2555) ขยายตัวร้อยละ 5.7 และปีหน้าที่ร้อยละ 4.6 ไทยต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงานอีกร้อยละ 8 จากปัจจุบันร้อยละ 4 รวมถึงประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นร้อยละ 2.5 เช่น ใช้เครื่องจักรลดต้นทุนแรงงาน ขยายช่องทางการตลาด และมีมาตรการช่วยเหลือทางภาษีระยะสั้น เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจติดลบ ส่วนระยะยาวต้องปรับแนวคิดการพึ่งพาแรงงานราคาถูก เพื่อรักษาขีดความสามารถสินค้าไทย


กลับขึ้นด้านบน