เจ้าชายเดนมาร์กเสด็จฯเยือน ศูนย์เลโก้ในจีน

เจ้าชายเดนมาร์กเสด็จฯเยือน ศูนย์เลโก้ในจีน

เจ้าชายเดนมาร์กเสด็จฯเยือน ศูนย์เลโก้ในจีน

รูปข่าว : เจ้าชายเดนมาร์กเสด็จฯเยือน ศูนย์เลโก้ในจีน

เจ้าชายเดนมาร์กเสด็จฯเยือน ศูนย์เลโก้ในจีน เจ้าชายเดนมาร์กเสด็จฯเยือนศูนย์เลโก้ในประเทศจีน และทรงเล่นต่อเลโก้กับเด็กๆอย่างไม่ถือพระองค์

เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารเดนมาร์ก และเจ้าหญิงแมร์รี พระชายาในเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารเดนมาร์ก เสด็จฯเยือนศูนย์การเรียนรู้เลโก้ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พระองค์และพระชายาประทับนั่งต่อเลโก้โดยไม่ถือพระองค์และทรงเป็นกันเองกับเด็กๆ ที่เข้าแข่งขันต่อตัวต่อเลโก้ ซึ่งคิดค้นโดยชาวเดนมาร์ก โดยเด็กที่ชนะเลิศจะได้รางวัลไปท่องเที่ยว เลโก้แลนด์ ในมาเลเซีย

ก่อนหน้านี้ทั้ง 2 พระองค์เสด็จเยือนฮ่องกงเป็นเวลา 2 วัน แล้วจึงเสด็จเยือนจีนและประทับในประเทศจีนเป็นเวลา 2 วัน และจะเสด็จกลับเดนมาร์กในวันนี้(9 ธ.ค.)


กลับขึ้นด้านบน