ผู้ประท้วงยังไม่พอใจ เหตุปธน.อียิปต์ยกเลิกเพียงกฎหมายรวบอำนาจ

ผู้ประท้วงยังไม่พอใจ เหตุปธน.อียิปต์ยกเลิกเพียงกฎหมายรวบอำนาจ

ผู้ประท้วงยังไม่พอใจ เหตุปธน.อียิปต์ยกเลิกเพียงกฎหมายรวบอำนาจ

รูปข่าว : ผู้ประท้วงยังไม่พอใจ เหตุปธน.อียิปต์ยกเลิกเพียงกฎหมายรวบอำนาจ

ผู้ประท้วงยังไม่พอใจ เหตุปธน.อียิปต์ยกเลิกเพียงกฎหมายรวบอำนาจ แม้ประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์จะอ่อนข้อให้กับเสียงต่อต้าน ด้วยการยกเลิกกฏหมายที่เขาออกมารวบอำนาจให้ตัวเอง แต่สำหรับฝ่ายค้านและผู้ประท้วงแล้ว ส่วนใหญ่กลับเห็นว่าไม่เพียงพอและมีแนวโน้มว่าจะก่อการนัดหยุดงานประท้วงใหญ่ครั้งใหม่อีก

โฆษกที่ประชุมแก้วิกฤตชาติแถลงว่า ประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด มอร์ซี ยอมยกเลิกกฤษฎีกาที่เขาออกมารวบอำนาจให้ตัวเองแล้ว แต่สำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของอียิปต์ จะเดินหน้าต่อไปสู่การประชามติในอีก 6 วันข้างหน้า

ประธานาธิบดีมอร์ซีเป็นผู้เรียกประชุมแก้วิกฤตเมื่อวันเสาร์ ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ยกเว้น นายโมฮัมเหม็ด อับดุล การ์ แกนนำพรรคการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญ

นายการ์จัดแถลงข่าวว่า แค่ยกเลิกกฤษฎีนั้นไม่เพียงพอ และขอให้ประธานาธิบดีมอร์ซีถอนทหารออกมาจากกลุ่มภราดรมุสลิมและสถาบันทางพลเรือนอื่นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ นายการ์ยังประกาศว่าไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีการทำประชามติ ซึ่งความเห็นนี้สอดคล้องกับผู้ประท้วงส่วนใหญ่ที่จตุรัสทาห์รีกลางกรุงไคโร

ผู้ประท้วงบางคนเห็นว่าเป้าหมายสำเร็จแล้ว เพราะยกเลิกกฤษฎีกาเท่ากับหยุดการนองเลือด อย่างไรก็ตาม ผู้ประท้วงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่พอ เพราะต้องการให้ยกเลิกร่างรัฐธรรมนูญ จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ที่มีตัวแทนจากหลายส่วน

นักวิเคราะห์ในอียิปต์เห็นว่า ประธานาธิบดีมอร์ซี สมประสงค์ตามกฤษฎีการวบอำนาจแล้วจึงยอมยกเลิก กล่าวคือกฤษฎีกาดังกล่าวออกมาคุ้มครองให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ถูกศาลสั่งเป็นโมฆะ

ประธานาธิบดีมอร์ซี ออกกฤษฎีการวบอำนาจให้ตัวเองและลิดรอนอำนาจศาลเมื่อ 22 พฤศจิกายน ต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาว่าจะสั่งโมฆะร่างรัฐธรรมนูญหรือยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ สภาร่างรัฐธรรมนูญโดยสมาชิกฝ่ายทางธรรม ซึ่งเป็นพวกเดียวกับประธานาธิบดีมอร์ซี ได้รวบรัดสรุปร่างภายในคืนเดียวแล้วส่งให้นายมอร์ซี ซึ่งประธานาธิบดีมอร์ซีประกาศให้วันที่ 15 ธันวาคมนี้เป็นวันประชามติ ทั้งนี้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝ่ายที่เป็นทางโลกและมีแนวคิดเสรีนิยม ไม่ได้เข้าร่วมการผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ร่างรัฐธรรมนูญอียิปต์ฉบับนี้ เทิดทูนหลักการและให้กฏหมายศาสนาอิสลามมีผลใช้บังคับ ซึ่งผู้ประท้วงเห็นว่า บกพร่องหลักการการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิสตรี


กลับขึ้นด้านบน