2 ปี ก่อสร้างด่านศุลกากรอ.นาทวี จ.สงขลายังไม่คืบ

2 ปี ก่อสร้างด่านศุลกากรอ.นาทวี จ.สงขลายังไม่คืบ

2 ปี ก่อสร้างด่านศุลกากรอ.นาทวี จ.สงขลายังไม่คืบ

รูปข่าว : 2 ปี ก่อสร้างด่านศุลกากรอ.นาทวี จ.สงขลายังไม่คืบ

 2 ปี ก่อสร้างด่านศุลกากรอ.นาทวี จ.สงขลายังไม่คืบ การก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบอ.นาทวี จ.สงขลา เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง จะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีด่านศุลกากร รวม 9 แห่ง แต่ผ่านมา 2 ปีแล้ว การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้กลายเป็นเพียงจุดผ่านแดนชั่วคราว ที่ไม่สามารถนำเข้าส่งออกสินค้าได้

สภาพชำรุดเสียหายของ ถนนสายประกอบ-เขตแดนไทย-มาเลเซีย ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ถูกหยิบยกมาเป็นปัญหาของความไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ ที่เปิดให้บริการชั่วคราวมาแล้วเกือบ 2 ปี

ชาวจังหวัดปัตตานี ผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านด่านเป็นประจำ บอกว่า แม้ว่าจะไม่สะดวกแต่จำเป็นต้องเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ อ.ดุเรียนบุรง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพราะใกล้กับจ.ปัตตานีซึ่งเป็นบ้านเกิด

การใช้รองรับการขนส่งสินค้าแห่งใหม่เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ในการก่อสร้างตามข้อเสนอจากฝ่ายมาเลเซียในการประชุมของคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 เมื่อปี 2542 เพราะสามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือปีนังและเมืองอลอสตาร์ เมืองหลวงของรัฐเคดาห์ได้ ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ แสดงความกังวลถึงปัญหาเส้นทางที่ยังคงไม่มีความคืบหน้า

ปัจจุบันยังไม่มีการนำเข้า ส่งออกสินค้าผ่านด่านประกอบแต่อย่างใด มีเพียงนักท่องเที่ยวที่ผ่านข้ามแดนไม่ถึง 300 คนต่อวัน ขณะเดียวกันข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า การค้าขายสินค้าผ่านด่านศุลกากรตามแนวชายแดนไทย มาเลเซีย มีสินค้าเข้าออกคิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ามากที่สุด


กลับขึ้นด้านบน