นักท่องเที่ยวแห่ชมวาฬบรูด้าบริเวณทะเลด้านอ่าวไทย

นักท่องเที่ยวแห่ชมวาฬบรูด้าบริเวณทะเลด้านอ่าวไทย

นักท่องเที่ยวแห่ชมวาฬบรูด้าบริเวณทะเลด้านอ่าวไทย

รูปข่าว : นักท่องเที่ยวแห่ชมวาฬบรูด้าบริเวณทะเลด้านอ่าวไทย

นักท่องเที่ยวแห่ชมวาฬบรูด้าบริเวณทะเลด้านอ่าวไทย ฝูงวาฬบรูด้าเข้ามาหากินบริเวณทะลด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดเพชรบุรี ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเฝ้าชมจำนวนมาก การปรากฏตัวของฝูงวาฬบรูด้ายังสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลด้านอ่าวไทย ซึ่งวาฬบรูด้าที่พบนั้นมีขนาดเล็กกว่าที่เคยพบทั่วโลก ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างชาติเตรียมตั้งชื่อเป็นวาฬชนิดใหม่ของโลก

ฝูงวาฬบรูด้าโผล่ขึ้นมาเล่นน้ำ และกินปลากระตักในทะเล สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เช่าเรือประมงไปเฝ้าชมตลอดสัปดาห์ โดยที่ผ่านมา บริเวณน่านน้ำเขตรอยต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ถึงตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวได้เห็นฝูงวาฬบรูด้า 4 ตัว นอกจากนี้ ยังมีผู้พบฝูงโลมาหัวบาตรกว่า 10 ตัว บริเวณแนวน้ำตื้นที่ชาวประมงตั้งอวนดักปลาอีกด้วย

การปรากฏตัวของฝูงวาฬบรูด้าเป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยที่มากขึ้น และจะพบเห็นทุกปีในช่วงน้ำขึ้น เพราะมีปลากระตักจำนวนมาก

สำหรับวาฬบรูด้าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งวาฬบรูด้าในอ่าวไทยจะพบมากบริเวณทะเลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะมีขนาดเล็กกว่าที่พบจากแหล่งอื่นทั่วโลก ทำให้ถูกระบุว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ประจำถิ่น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติหลายคนพยายามศึกษา และตั้งชื่อวาฬบรูด้าในอ่าวไทยให้เป็นวาฬชนิดใหม่ของโลก


กลับขึ้นด้านบน