กรมสรรพสามิตพร้อมทวงเงินภาษีคืนรถยนต์คันแรก

กรมสรรพสามิตพร้อมทวงเงินภาษีคืนรถยนต์คันแรก

กรมสรรพสามิตพร้อมทวงเงินภาษีคืนรถยนต์คันแรก

รูปข่าว : กรมสรรพสามิตพร้อมทวงเงินภาษีคืนรถยนต์คันแรก

กรมสรรพสามิตพร้อมทวงเงินภาษีคืนรถยนต์คันแรก ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่ายอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไตรมาส 3 กว่า 750,000 ล้านบาท ขณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตระบุว่าพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ติดตามทวงเงินภาษีคืน หากผู้ใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรกไม่สามารถผ่อนชำระค่างวด หรือเปลี่ยนมือก่อนครบกำหนด 5 ปี

ปัญหาการขยายตัวสินเชื่อภาคครัวเรือนส่วนหนึ่งจากโครงการรถยนต์คันแรก โดยผู้บริหารสถาบันการเงินบางส่วนยอมรับว่าผู้เช่าซื้อรถยนต์บางส่วน ไม่พร้อมผ่อนชำระค่ารถ แต่ต้องการใช้สิทธิ์โครงการ จึงห่วงว่าอาจเกิดปัญหานี้บ้าง แต่เชื่อว่ามีไม่มาก

ขณะที่นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานปัญหานี้ แต่กำชับเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกรมขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม และตรวจสอบผู้ได้รับเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ซึ่งต้องถือครองครบ 5 ปี จึงเปลี่ยนเจ้าของทะเบียนรถได้ ยกเว้นกรณีเสียชีวิต

อธิบดีกรมสรรพสามิตยังเตือนผู้ขอใช้สิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด แต่หากไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดรถได้ ทำให้อาจขายดาวน์ หรือเปลี่ยนมือก่อนกำหนด ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับทั้งหมด และกรมฯ พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ติดตามทวงถาม

ขณะที่นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการรถยนต์คันแรกกระตุ้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่พบการปล่อยสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาหนี้เสีย จนกระทบสถาบันการเงิน และเศรษฐกิจโดยรวม

รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 3 พบว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ขยายตัวสูงสุด และมียอดสินเชื่อคงค้างร้อยละ 22.39 คิดเป็นเงินกว่า 750,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน