รู้จัก "พายุสุริยะ" พลังงานที่ถูกปล่อยมายังโลก แต่ไม่ส่งผลต่อภัยพิบัติรุนแรง

รู้จัก "พายุสุริยะ" พลังงานที่ถูกปล่อยมายังโลก แต่ไม่ส่งผลต่อภัยพิบัติรุนแรง

รู้จัก "พายุสุริยะ" พลังงานที่ถูกปล่อยมายังโลก แต่ไม่ส่งผลต่อภัยพิบัติรุนแรง

รูปข่าว : รู้จัก "พายุสุริยะ" พลังงานที่ถูกปล่อยมายังโลก แต่ไม่ส่งผลต่อภัยพิบัติรุนแรง

รู้จัก ที่ช่วงนี้ตื่นตัวมากเพราะดวงอาทิตย์กำลังมีความเคลื่อนไหวหรือขยันปล่อยพลังงานออกมามาก เรียกว่า ช่วง Solar Maximum แต่พลังงานที่ปล่อยมายังโลกนั้น ไม่ส่งผลต่อภัยพิบัติรุนแรง

พายุสุริยะคืออะไร พายุสุริยะเป็นคำที่เรียกรวม ๆ ของปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อโลกและมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เราจะพูดต่อไปว่าส่งผลอย่างไรบ้าง บนดวงอาทิตย์จะมี Sun spot หรือจุดบนดวงอาทิตย์อยู่ ซึ่งจุดนี้จะส่งพลังงานออกมา เรียกว่า Solar Activity หรือเราอาจจะเรียกง่าย ๆว่าความขยันของดวงอาทิตย์

ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ไม่ค่อยทำงาน คือ ส่งพลังงานน้อย ก็จะเรียกว่า Solar Minimum แต่ถ้าช่วงที่ขยันมาก ส่งพลังงานมาก ก็จะเรียกว่า Solar Maximum ช่วงที่ขยันนี้จะมีจุดบนดวงอาทิตย์มากมายเต็มไปหมด ที่เราเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ แต่จริง ๆ แล้วมีขนาดใหญ่มาก คือ จุดบนดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากกว่า 10 เท่าของโลก ซึ่งจะปล่อยพลังงานออกมา ทั้งการลุกจ้า และการพ่นมวลโคโรน่าหรือ CME อาจส่งผลต่อการสื่อสาร และไฟดับในบางพื้นที่ ที่อยู่ใน
ละติจูดสูงๆ

   

ที่ผ่านมาในช่วง 6 ปีดวงอาทิตย์ขยันครั้งหนึ่ง หรือ 14 ปีจะขยันครั้งหนึ่ง แต่เมื่อดูโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าดวงอาทิตย์จะมีจุดมากที่สุดในรอบ 11 ปี ซึ่งรอบแบบนี้เรียกว่า sunspot cycle และ solar maximum มาเกิดขึ้นตรงกับช่วงนี้พอดี คือช่วงปลายปี 2012 ถึงกลางปี 2013 โดยคาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้า ดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานออกมามากที่สุด

ทั้งนี้ ดวงอาทิตย์นั้นกลม บางจุดที่ปล่อยพลังงานออกมามาก อาจหันไปทางอื่น ไม่ได้พุ่งตรงมายังโลก ในส่วนที่มีผลกระทบต่อโลกจะเรียกว่า พายุสุริยะ องค์การนาซ่ามีการจับตาดูจุดบนดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้คลาดสายตา ดังนั้น ถ้าจุดไหนจะปล่อยพลังงานพุ่งมายังโลก องค์การนาซ่าก็จะออกข่าวเตือน แต่สามารถเตือนได้ล่วงหน้าประมาณ 1 วันถึงสองวันเท่านั้น แต่ก็ยืนยันว่าพลังงานที่ปล่อยออกมานั้น ไม่มีผลทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงอย่างแน่นอน


กลับขึ้นด้านบน