สภาอุตฯ หารือข้อกฎหมายถึงอำนาจ ปธ.สภาอุตฯ

สภาอุตฯ หารือข้อกฎหมายถึงอำนาจ ปธ.สภาอุตฯ

สภาอุตฯ หารือข้อกฎหมายถึงอำนาจ ปธ.สภาอุตฯ

รูปข่าว : สภาอุตฯ หารือข้อกฎหมายถึงอำนาจ ปธ.สภาอุตฯ

สภาอุตฯ หารือข้อกฎหมายถึงอำนาจ ปธ.สภาอุตฯ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบางส่วน ยังคงเดินหน้าเพื่อเลือกประธานคนใหม่ และกดดันให้นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ลาออก และไม่ต้องการให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่คัดค้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ จะร่วมแสดงจุดยืนผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ในวันที่ 24 ธันวาคม และเตรียมจัดหาสถานที่ประชุม เพราะเกรงว่าจะนายพยุงศักดิ์ อาจสั่งเลื่อนประชุม และปิดห้องประชุมอีก พร้อมกันนี้ ยังเชิญนักกฎมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มาอธิบายทำความเข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม และข้อบังคับ เพราะยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงถึงอำนาจหน้าที่ประธานสภาอุตสาหกรรมและกรรมการ

กรรมการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ยังเตรียมเสนอให้ นายสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโส เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคนต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทำงานกับเอสเอ็มอีต่างจังหวัดมานาน และเป็นผู้อาวุโสที่มีผู้เคารพนับถือ

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หากมีการประชุมกรรมการในวันที่ 24 ธันวาคม ก็จะมีการเลือกตั้งประธานคนใหม่ โดยเปิดให้เป็นฟรีโหวต ซึ่งนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล สามารถลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งได้ และหากได้รับเลือกอีกครั้งทุกฝ่ายต้องยอมรับ เพราะเป็นมติของคณะกรรมการ และเชื่อว่านายสันติ วิลาสศักดานนท์ จะไม่ลงสมัคร และว่าหากใครจะมาดำรงตำแหน่งประธานคนต่อไป อยากให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วย


กลับขึ้นด้านบน