ไอบีเอ็มเปิดโครงการ"เสริมทักษะ"ให้กับนศ.+คนไอที พร้อมรับมือการทำงานในอนาคต

ไอบีเอ็มเปิดโครงการ"เสริมทักษะ"ให้กับนศ.+คนไอที พร้อมรับมือการทำงานในอนาคต

ไอบีเอ็มเปิดโครงการ"เสริมทักษะ"ให้กับนศ.+คนไอที พร้อมรับมือการทำงานในอนาคต

รูปข่าว : ไอบีเอ็มเปิดโครงการ"เสริมทักษะ"ให้กับนศ.+คนไอที พร้อมรับมือการทำงานในอนาคต

ไอบีเอ็มเปิดโครงการ

 ไอบีเอ็ม เปิดตัวโครงการและทรัพยากรใหม่ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรด้านไอทีพัฒนาทักษะใหม่ทางด้านเทคโนโลยี และเตรียม พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โครงการริเริ่มเหล่านี้ครอบคลุมหลักสูตรการฝึกอบรมและทรัพยากรใหม่ๆ สำหรับบุคลากรด้านไอที การฝึกอบรม เทคโนโลยี และเนื้อหาหลักสูตรสำหรับคณาจารย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาท้าทายทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง

ไอบีเอ็มได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trend Report) ประจำปี 2555 ซึ่งระบุว่ามีองค์กรเพียงแค่ 1 ใน 10 แห่งเท่านั้นที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ โมบายล์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และโซเชียลบิสซิเนส นอกจากนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของอาจารย์และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีช่องว่างอย่างมากสำหรับความสามารถของสถาบันการศึกษาในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ไอบีเอ็มประกาศโครงการเสริมสร้างทักษะครั้งใหญ่ โดยเป็นการขยายโครงการทางวิชาการ (Academic Initiative) ครั้งสำคัญที่สุด นับตั้งแต่ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 โดย

•จัดหาซอฟต์แวร์ เนื้อหาหลักสูตร และทรัพยากรการเรียนรู้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ: ปัจจุบัน อาจารย์สามารถนำเอาเทคโนโลยีระดับองค์กรรุ่นล่าสุดไปใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงงานวิจัยสำหรับเทคโนโลยี 4 ด้านใหม่ๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย, คอมเมิร์ซ, ระบบประมวลผลแบบพกพา และบิ๊กดาต้า นอกเหนือจากการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีแล้ว ไอบีเอ็มยังจัดหาบทช่วยสอน คู่มือการใช้งาน กรณีศึกษา และหลักสูตรที่พร้อมใช้งานได้ทันที

•IBM Knowledge Exchange สำหรับคณาจารย์: ไซต์ออนไลน์ที่อาจารย์สามารถแบ่งปันข้อมูลและประสานงานร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติ

•การฝึกอบรมและเนื้อหาด้านเทคนิคฟรีสำหรับบุคลากรด้านไอที: ตอนนี้ IBM de-veloperWorks นำเสนอหัวข้อใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบพกพา ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบคอมเมิร์ซ โดยหัวข้อเหล่านี้ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม กรณีศึกษา เอกสารด้านเทคนิค คู่มือการติดตั้ง และชุมชนออนไลน์

•การฝึกอบรมแบบส่วนตัวและการออกใบรับรองสำหรับเทคโนโลยี Commerce ให้แก่พันธมิตรธุรกิจของไอบีเอ็ม

หลักสูตร เทคโนโลยี และการฝึกอบรมใหม่สำหรับสถาบันการศึกษาเพื่อช่วยให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับการทำงานในอนาคต ไอบีเอ็มจึงได้เริ่มโครงการ เข้าใช้ซอฟต์แวร์ได้ฟรีเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย และเนื้อหาหลักสูตรใหม่สำหรับหัวข้อสำคัญทางด้านไอทีหลายสิบหัวข้อ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ระบบโมบายล์ โซเชียลบิสซิเนส และคอมเมิร์ซ

เป็นครั้งแรกที่โครงการ Academic Initiative ของไอบีเอ็มจะให้สิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรและเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่พร้อมสำหรับตลาด โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่:

•หลักสูตรสำเร็จรูปที่นำเสนอสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสู่ห้องเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัญหาท้าทายขององค์กร และทำการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มที่ระบุไว้ในรายงาน IBM X-Force

•การเข้าใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยได้ฟรีเพื่อใช้ในห้องเรียนสำหรับสอนให้นักศึกษารู้จักวิธีการทดสอบแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง และตรวจสอบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ทำเวอร์ช่วลไลซ์เพื่อค้นหาช่องโหว่ อาจารย์และนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเมนเฟรม zEnterprise รุ่นใหม่ล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล โดยเมนเฟรมดังกล่าวเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ใช้เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับรับมือกับปัญหาท้าทายด้านการประมวลผลในโลกแห่งความเป็นจริง โดยใช้ทักษะด้านไอทีระดับองค์กร
โครงการ Academic Initiative ของไอบีเอ็มให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ รวมถึงเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งอาจารย์จะสามารถดาวน์โหลดได้ใน 3 ด้านใหม่ๆ ดังนี้:

•บิ๊กดาต้าและระบบวิเคราะห์ข้อมูล: ซอฟต์แวร์บิ๊กดาต้า พร้อมสิทธิ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าที่หลากหลายของไอบีเอ็ม รวมไปถึงหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ และโมดูลการเรียนรู้เกี่ยวกับ Hadoop ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

•คอมเมิร์ซ: ซอฟต์แวร์ IBM Smarter Commerce สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้วิธีการพัฒนาโค้ด เพื่อเปิดเผยแบบแผนในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางโมดูลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

•โมบายล์คอมพิวติ้ง: โมดูลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ HTLM 5 และ DOJO

ทั้งนี้ ไอบีเอ็มได้เปิดตัว Knowledge Exchange ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่ช่วยให้คณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลกสามารถแลกเปลี่ยนและประสานงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

สำหรับคณาจารย์และสถานศึกษามีอยูที่: https://www.ibm.com/developerworks/university/academicinitiative/

อ่านรายงาน Tech Trends ได้ที่: www.ibm.com/developerworks/techtrendsreport


กลับขึ้นด้านบน