ชาวสงขลา รวมตัวคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้า

ชาวสงขลา รวมตัวคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้า

ชาวสงขลา รวมตัวคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้า

รูปข่าว : ชาวสงขลา รวมตัวคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้า

ชาวสงขลา รวมตัวคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้า ชาวนครสงขลารวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้า หลังจากที่ อบจ.สงขลา เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยชาวบ้านระบุว่า โครงการนี้เป็นการก่อสร้างในพื้นที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ยังไม่เคยมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา เป็นแกนนำ พร้อมตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลนครสงขลา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา กว่า 200 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแสดงพลังในการคัดค้านการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้าสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เริ่มเดินหน้าการก่อสร้าง ด้วยการเริ่มปรับพื้นที่บริเวณสวนสน แหลมสนอ่อน เมื่อวานนี้ (11 ธ.ค.) เป็นวันแรก โดยเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงพลังในการคัดค้านโครงการ

นายไกรเลิศ กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลาได้เดินหน้าคัดค้านโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจาก โครงการนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งโครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งในเรื่องของการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งบริเวณดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ตาม พรบ.ผังเมือง ซึ่งหมายถึง ให้เป็นพื้นที่โล่ง หรือ พื้นที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเป็นสถานที่เพื่อสาธารณะประโยชน์เท่านั้น

หลังการชุมนุมต่อเนื่องกันนานกว่า 3 ชั่วโมง ในที่สุดตัวแทนชาวเทศบาลนครสงขลา ก็ได้ทยอยสลายการชุมนุม หลังจากมีการแจ้งข่าวว่า ทางจังหวัดสงขลา ได้สั่งระงับการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้าเอาไว้ก่อน โดยได้อ้างถึงเอกสารของจังหวัด ที่ได้มีการทวงถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อขอรับทราบว่ามีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยแกนนำชาวนครสงขลาระบุว่า หากในวันนี้ (12 ธ.ค.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีการระดมเครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่สวนสน แหลมสนอ่อน ก็จะระดมชาวบ้านมาร่วมกันชุมนุมอีกครั้ง

โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสงขลา เป็นการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ระบุว่า เป็นกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงแหล่งโบราณสถาน เจดีย์องค์ดำ-องค์ขาว บนยอดเขาค่ายม่วง บริเวณเมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร มายังแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นสู่สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยสงวนไว้ซึ่งป่าไม้ และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน 2 ฝั่งทะเล

ขณะเดียวกัน โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ ตำรวจตั้งเป็นประเด็นในการสืบสวน คดีการเสียชีวิตของ นายพีระ ตันติเศรณี ด้วย เนื่องจาก นายพีระ คัดค้านมาแต่ต้น เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จนกระทั่งนายพีระถูกลอบยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาก


กลับขึ้นด้านบน