"พาณิชย์" เตรียมเสนอ "กนป." หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หลังประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

"พาณิชย์" เตรียมเสนอ "กนป." หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หลังประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

"พาณิชย์" เตรียมเสนอ "กนป." หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หลังประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

รูปข่าว : "พาณิชย์" เตรียมเสนอ "กนป." หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หลังประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ซึ่งตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เตรียมยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรีให้แก้ปัญหา พร้อมเสนอให้รัฐบาลพยุงราคาผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 5 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้รับความเดือดร้อนจากการขายผลผลิตในราคาต่ำกว่าทุน โดราคาผลปาล์มตั้งแต่เดือนกันยายน ตกลงมาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัม 2 บาท 50 สตางค์ -2 บาท 80 สตางค์

นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดตรัง กล่าวว่า วันนี้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 15 จังหวัดยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และเสนอให้พยุงราคาผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 5 บาท เนื่องจากต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ 3 บาท 80 สตางค์ โดยขอให้รัฐชดเชยส่วนต่าง

นอกจากนี้ เตรียมเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น รวมถึงจัดทำสต็อกกลางในการเก็บน้ำมันปาล์มเพื่อดึงส่วนเกินเก็บไว้ระบายในช่วงที่เหมาะสมหรือ ส่งเสริมให้นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำที่รวดเร็ว รัฐต้องเร่งระบายสต็อกน้ำมันปาล์มที่เกินความต้องอยู่ประมาณ 1.3 แสนตัน จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 3.3 แสนตัน เกินระดับสต็อกที่เหมาะสมที่ 2 แสนตัน เพื่อให้โรงสกัดมีที่เก็บน้ำมันปาล์ม และสามารถรับซื้อปาล์มจากเกษตรกรได้ โดยใช้การส่งออกและรัฐบาลชดเชยส่วนที่ขาดทุน

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จะเสนอให้ที่ประชุมกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โดยการรับซื้อผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 4 บาท และให้โรงสกัดช่วยรับซื้อและ ผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น

สำหรับสาเหตุของปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ตัวแทนเกษตรกรระบุว่า เป็นผลเนื่องจากรัฐบาบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 40,000 ตัน เมื่อต้นปี เก็บภาษีค่าธรรมเนียมส่งออกน้ำมันปาล์มกิโลกรัมละ 10 บาท ทำให้ส่งออกไม่ได้ และการตรึงราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตรที่ 42 บาท ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มในการตลาดโลกสูงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน