ชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.สุราษฎร์ ร้องรัฐ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ยันไม่ปิดถนนประท้วง

ชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.สุราษฎร์ ร้องรัฐ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ยันไม่ปิดถนนประท้วง

ชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.สุราษฎร์ ร้องรัฐ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ยันไม่ปิดถนนประท้วง

รูปข่าว : ชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.สุราษฎร์ ร้องรัฐ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ยันไม่ปิดถนนประท้วง

ชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.สุราษฎร์ ร้องรัฐ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ยันไม่ปิดถนนประท้วง ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ร้องช่วยแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ รวมถึงขอให้พยุงราคาไว้ที่ 5 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดถนนประท้วง หากรัฐไม่เร่งดำเนินการ

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.สุราษฎร์ธานี นำโดยนายสุคนธ์ เฉลิมพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ พร้อมตัวแทนเกษตรกร เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสุพร อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องแทน

กลุ่มเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ, พยุงราคาทลายปาล์มสุกอยู่ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม, ขอให้รัฐบาลชดเชยราคาส่วนต่างราคาปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรรายย่อย, ขอให้รัฐบาลจัดทำสต็อกกลางจัดเก็บน้ำมันดิบไว้รอจำหน่ายเพื่อส่งออกและแปรรูป และให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลือภายในวันที่ 18ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ หากรัฐบาลไม่เร่งดำเนินการกลุ่มเกษตรกรจะรวมตัวเพื่อขอเจรจาอีกครั้ง ยืนยันว่ากลุ่มเกษตรกรจะไม่ปิดถนนประท้วง เพราะไม่ต้องการให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเเดือดร้อน


กลับขึ้นด้านบน