ก.เกษตรฯคาดราคาผักปรับลดต้นปี 56

ก.เกษตรฯคาดราคาผักปรับลดต้นปี 56

ก.เกษตรฯคาดราคาผักปรับลดต้นปี 56

รูปข่าว : ก.เกษตรฯคาดราคาผักปรับลดต้นปี 56

ก.เกษตรฯคาดราคาผักปรับลดต้นปี 56 กระทรวงเกษตรฯคาดว่าราคาพืชผักที่แพงอยู่ในขณะนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติในต้นปีหน้า ขณะเดียวกัน ได้เตรียมจัดระบบการขนส่งระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อให้ราคาผลผลิตมีความเหมาะสม

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เชื่อว่าราคาพืชผักจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงต้นปีหน้า หลังมีราคาสูงอย่างมากในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในแหล่งปลูกพืชผักที่ต้องเผชิญฝนที่ตกกระจาย ทำให้ผลผลิตเสียหายไม่ได้คุณภาพ และมีปริมาณลดลง

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบการขนส่งให้สอดคล้องระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิต และการตลาดในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ราคาจำหน่ายปลีกถึงผู้บริโภคมีความเหมาะสม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่าผักสดหลายชนิดเวลานี้มีราคาสูงขึ้นมากผิดปกติ เช่น ผักคะน้ากิโลกรัมละ 60 - 64 บาท เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีแล้วซึ่งอยู่ที่ 8 - 10 บาท, ผักกวางตุ้ง 24 -30 บาท จากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วที่ 10 - 12 บาท


กลับขึ้นด้านบน