ภาคอีสานเริ่มหนาวเย็น ส่งผล ปชช.ป่วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้น

ภาคอีสานเริ่มหนาวเย็น ส่งผล ปชช.ป่วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้น

ภาคอีสานเริ่มหนาวเย็น ส่งผล ปชช.ป่วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้น

รูปข่าว : ภาคอีสานเริ่มหนาวเย็น ส่งผล ปชช.ป่วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้น

ภาคอีสานเริ่มหนาวเย็น ส่งผล ปชช.ป่วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้น อากาศที่เริ่มหนาวเย็นในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้น ขณะที่บางจังหวัดยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค เริ่มแห้งขอด

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำจากลำสะแทด มายังสระน้ำ กลางหมู่บ้านหายโศรก เพื่อสำรองน้ำไว้ผลิตประปา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบในพื้นที่แห้งขอด

ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศให้ 8 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ มีชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 12,000 ครอบครัว

ส่วนสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง ส่งผลกระทบแปลงผักของเกษตรกรในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความเสียหายจากโรคราน้ำค้างระบาด

ขณะที่จังหวัดบึงกาฬและศรีสะเกษ ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็น ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก คนชรา และพระสงฆ์ ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า สภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้ อากาศจะเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 21 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 15 องศาเซลเซียส


กลับขึ้นด้านบน