สธ.เสนอกฎหมายห้ามขายเหล้าบนทางสาธารณะ

สธ.เสนอกฎหมายห้ามขายเหล้าบนทางสาธารณะ

สธ.เสนอกฎหมายห้ามขายเหล้าบนทางสาธารณะ

รูปข่าว : สธ.เสนอกฎหมายห้ามขายเหล้าบนทางสาธารณะ

สธ.เสนอกฎหมายห้ามขายเหล้าบนทางสาธารณะ ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ มีมติให้ออกกฏหมายควบคุมเหล้าอีก 3 ฉบับ โดยเพิ่มโทษปรับและโทษจำคุก เพื่อทำให้ผู้ดื่มยากต่อการเข้าถึง เเละลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 โดยที่ประชุมมีมติให้ออกกฎหมายอีก 3 ฉบับ คือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 ได้แก่ กำหนดพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะ เช่น ช่องทางจราจรบนถนน ไหล่ทาง ฟุตบาท หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิ่มโทษค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนดคือ เวลา 11.00-14.00 น. และตั้งแต่เเวลา 17.00-24.00 น. จากเดิมปรับเพียง 500 บาท เพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากเห็นว่า กฏหมายที่ออกมาควบคุมพื้นที่ห้ามขายก่อนหน้านี้ ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เช่นกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ในสถานีบริการน้ำมัน เเต่ไม่ได้รวมถึงร้านค้าริมถนนที่อยู่ใกล้กัน ความเสี่ยงต่อการเข้าถึงเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ จึงยังทำได้ง่าย

ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ก่อนหน้านี้ พบว่ามีประชาชนถึงร้อยละ 80 ที่เห็นด้วยกับการออกกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์บนทางเท้า เเละทางสาธารณะ เพราะเชื่อว่าจะสามารถลดการเข้าถึง เครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ เเละลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้


กลับขึ้นด้านบน