รู้จัก 3 ผลกระทบของพายุสุริยะ

รู้จัก 3 ผลกระทบของพายุสุริยะ

รู้จัก 3 ผลกระทบของพายุสุริยะ

รูปข่าว : รู้จัก 3 ผลกระทบของพายุสุริยะ

รู้จัก 3 ผลกระทบของพายุสุริยะ ลมสุริยะ หรือ Solar Wind คือ กระแสของอนุภาคมีประจุ ที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมา อนุภาคก็คือของเล็กๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสสาร เช่น อิเล็กตรอน และโปรตอน เป็นต้น อนุภาคในลมสุริยะ มีพลังงานอยู่ในช่วง 1,500-10,000 อิเล็กตรอนโวลต์

ส่วนอีกคำหนึ่งคือ อนุภาคสุริยะพลังงานสูง หรือ Solar Energetic Particle เรียกย่อๆว่า SEP ซึ่งคือ อนุภาคเหมือนกัน แต่มีพลังงานสูงกว่ามาก คืออยู่ในช่วง 10,000-100,000 ล้าน อิเล็กตรอนโวลต์ โดยจะเกิดขึ้นพร้อมกับการลุกจ้า หรือการพ่นมวลโคโรน่า

ดังนั้นทั้ง 4 คำนี้ คือสาเหตุของพายุสุริยะ มีลมสุริยะ Solar Wind /การลุกจ้า Solar Flare /การพ่นมวลโคโรน่า CME /อนุภาคสุริยะพลังงานสูง SEP แต่สาเหตุทั้ง 4 ตัวนี้ ส่งผลกระทบต่อโลกแตกต่างกัน ตามตารางนี้ ลมสุริยะมีผลกระทบทำให้สนามแม่เหล็กโลกปั่นป่วน แต่มีผลไม่มาก

การลุกจ้าส่งผลให้สัญญาณวิทยุความถี่สูงถูกรบกวน คือการสื่อสารขัดข้อง การพ่นมวลโคโรน่า มีผลทำให้สนามแม่เหล็กโลกปั่นป่วน มากกว่าลมสุริยะ อาจทำให้เกิดไฟดับได้

ส่วนอนุภาคสุริยะพลังงานสูง ทำให้เกิดพายุรังสีสุริยะ ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนดาวเทียมหรือยานอวกาศเสียหาย ถ้าพลังงานสูงกว่า 40 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศได้ และถ้ามากพอก็อาจรบกวนการสื่อสารบนโลกด้วย

จะเห็นได้ว่า ผลกระทบของพายุสุริยะ มี 3 อย่างด้วยกัน คือ 1.พายุแม่เหล็กโลก อาจเกิดไฟดับ 2.พายุรังสีสุริยะ มีผลต่อดาวเทียม ยานอวกาศ และนักบินอวกาศที่กำลังปฏิบัติงาน และ3. มีผลต่อการขาดหายของสัญญาณวิทยุ แต่อย่าลืมว่าผลกระทบทั้งสามอย่างนี้ เกิดขึ้นจากสาเหตุของพายุสุริยะที่ต่างกัน เพราะมีอยู่ 4 สาเหตุด้วยกัน


กลับขึ้นด้านบน