นายกรัฐมนตรี พร้อมรมว.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ปัตตานีวันนี้ แก้ปัญหาครูใต้

นายกรัฐมนตรี พร้อมรมว.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ปัตตานีวันนี้ แก้ปัญหาครูใต้

นายกรัฐมนตรี พร้อมรมว.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ปัตตานีวันนี้ แก้ปัญหาครูใต้

รูปข่าว : นายกรัฐมนตรี พร้อมรมว.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ปัตตานีวันนี้ แก้ปัญหาครูใต้

 นายกรัฐมนตรี พร้อมรมว.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ปัตตานีวันนี้ แก้ปัญหาครูใต้ สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม โดยช่วงเช้าวันนี้(13ธ.ค.55) นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางไปยังจ.ปัตตานี พร้อม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วาระสำคัญการลงพื้นที่ครั้งนี้คือ การพบผู้แทนครู และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หลังเกิดเหตุร้ายกับครูในพื้นที่บ่อยครั้ง

เมื่อวานนี้(12ธ.ค.55) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาตร์และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปก กปต. พร้อมมอบหมาย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นผู้อำนวยการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

สำหรับการประชุม คณะกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กปต. นายกรัฐมนตรีระบุการลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งรัดการจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่,การเบิกจ่ายงบประมาณและจัดสรรอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน หลังพบว่า เป็นช่องว่างที่ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น ทั้งนี้ยังเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานชุดพิเศษ เพื่อเดินหน้างานการพัฒนาการศึกษา

สำหรับมาตรการเพิ่มความเข้มงวดนั้น พล.ท. ภารดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุว่า ศอ.บต.จะดูแลรับผิดชอบโดยรวม แต่หากมีพื้นที่ล่อแหลมหรือจุดเสี่ยง กอ.รมน.จะรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งขณะนี้มีการกำหนดแล้วร้อยละ 10 ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจ.นราธิวาส และระบุถึงความจำเป็นที่ต้องจัดกำลังเสริม โดยต้องเร่งรัดการบรรจุตำรวจเข้ามาร่วมดูแลในพื้นที่

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวสนับสนุนในการจัดบุคลากรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เน้นงานพัฒนา ซึ่งขณะนี้มีมากกว่าร้อยละ 80 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้


กลับขึ้นด้านบน