ผบ.ทบ.คาดนายกฯรับผิดชอบกปต.โดยตรงช่วยบูรณาการการทำงานในภาคใต้มากขึ้น

ผบ.ทบ.คาดนายกฯรับผิดชอบกปต.โดยตรงช่วยบูรณาการการทำงานในภาคใต้มากขึ้น

ผบ.ทบ.คาดนายกฯรับผิดชอบกปต.โดยตรงช่วยบูรณาการการทำงานในภาคใต้มากขึ้น

รูปข่าว : ผบ.ทบ.คาดนายกฯรับผิดชอบกปต.โดยตรงช่วยบูรณาการการทำงานในภาคใต้มากขึ้น

ผบ.ทบ.คาดนายกฯรับผิดชอบกปต.โดยตรงช่วยบูรณาการการทำงานในภาคใต้มากขึ้น หลังการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้ ผู้บัญชาการทหารบกคาดหวังว่าภายใต้โครงสร้างที่นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบและสั่งการในการประสานการทำงานแก้ปัญหาในพื้นที่จะเกิดการบูรณาการในการทำงานในพื้นที่มากขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง และการพัฒนา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามีปัญหาในการประสานการทำงานระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ทำงานด้านการพัฒนา และเห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กปต.โดยตรงจะทำให้เกิดการประสานงานในการทำงานมากขึ้น

ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันของสามกลุ่มงานหลัก ได้แก่ กอ.รมน. ศอ.บต. และกระทรวง ทบวง กรมที่ทำงานในพื้นที่ และคาดหวังว่าจะมีการวางแผนร่วมกันผ่าน กปต. เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องปรับการทำงานในพื้นที่

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า อยู่ระหว่างการปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยในพื้นที่ทำงานร่วมกันในการรักษาความปลอดภัยให้ครู ซึ่งที่ผ่านมาทหารทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครูจากบ้านพักถึงโรงเรียน


กลับขึ้นด้านบน