ชลประทาน จ.นครราชสีมา ลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ มั่นใจเพียงพอในฤดูแล้ง

ชลประทาน จ.นครราชสีมา ลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ มั่นใจเพียงพอในฤดูแล้ง

ชลประทาน จ.นครราชสีมา ลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ มั่นใจเพียงพอในฤดูแล้ง

รูปข่าว : ชลประทาน จ.นครราชสีมา ลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ มั่นใจเพียงพอในฤดูแล้ง

ชลประทาน จ.นครราชสีมา ลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ มั่นใจเพียงพอในฤดูแล้ง ชลประทาน จ.นครราชสีมายังคงระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากฝนที่ตก แต่ก็มั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่ง เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา คืออ่างเก็บน้ำลำมูลบน, อ่างเก็บน้ำลำแชะ, อ่างเก็บน้ำลำตะคอง และอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่งเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 จากที่เคยลดลงไม่ถึงร้อยละ 40 เมื่อเดือนพฤศจิกายน

ขณะที่สำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา หยุดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำลำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแซะ และลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองและลำพระเพลิง โดยมั่นใจว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนภาวะฝนทิ้งช่วงและสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างส่งผลให้จังหวัดมหาสารคามประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้งทั้งจังหวัด รวม 13 อำเภอ อ่างเก็บน้ำทั้ง 17 แห่งมีปริมาณน้ำไม่ถึงร้อยละ 40 และเกษตรกรบางส่วนที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ ต้องหารายได้เสริม ด้วยการจับปลาและแมลงในแหล่งน้ำที่แห้งขอด ทั้งนำไปบริโภคและขาย


กลับขึ้นด้านบน