วิกฤติชายหาดตรังถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

วิกฤติชายหาดตรังถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

วิกฤติชายหาดตรังถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

รูปข่าว : วิกฤติชายหาดตรังถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

วิกฤติชายหาดตรังถูกน้ำทะเลกัดเซาะ ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายหาดราชมงคล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีแนวโน้มวิกฤติมากขึ้น หลังแนวชายฝั่งทะเลหายไปแล้วกว่า 1 กิโลเมตร แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข

สภาพบริเวณชายหาดราชมงคล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง บางจุดอยู่ในสภาพถูกน้ำทะเลกัดเซาะเสียหาย ลึกเข้าไปยังพื้นดิน เช่นเดียวกับสะพานจุดชมวิวภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังที่ระยะทางกว่า 800 เมตร และป่าโกงกางถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเสียหาย รากลอยเหนือพื้นดินอย่างเห็นได้ชัด

นายโกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายหาดบริเวณดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยกัดเซาะชายเสียหายเกือบ 2 เมตรต่อปี และมีแนวโน้มวิกฤติขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศโลก ซึ่งจากการคำนวณคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า หากไม่มีการวางแนวป้องกันน้ำทะเลจะกัดเซาะมาจนถึงตัวถนนของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน


กลับขึ้นด้านบน