มติชทพ.หนุนทำประชามติก่อนโหวตรธน.วาระ3

มติชทพ.หนุนทำประชามติก่อนโหวตรธน.วาระ3

มติชทพ.หนุนทำประชามติก่อนโหวตรธน.วาระ3

รูปข่าว : มติชทพ.หนุนทำประชามติก่อนโหวตรธน.วาระ3

มติชทพ.หนุนทำประชามติก่อนโหวตรธน.วาระ3 พรรคชาติไทยพัฒนามีมติเห็นด้วยที่จะให้มีการทำประชามติก่อนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรมนูญ วาระ 3 พร้อมแนะ กกต.ต้องหาวิธีการที่จะรณรงค์ให้คนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์

นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า มติพรรคฯเห็นด้วยกับรายงานของคณะทำงานพรรคร่วมรัฐบาล และเห็นด้วยกับมติของคณะรัฐมนตรีที่จะให้มีการทำประชามติก่อนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรมนูญ วาระ 3

ส่วนวิธีการเชื่อว่ารัฐบาลจะใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ว่าด้วยการทำประชามติ โดยคณะรัฐมนตรีจะต้องนำรายงานของคณะทำงานพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ไปพิจารณาอนุมัติ

และคณะรัฐมนตรีนำเรื่องนี้ไปปรึกษา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาว่าเห็นด้วยหรือไม่ และหากประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภาเห็นด้วย จะเป็นช่องทางที่นำเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ส่วนการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามตินั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ซึ่งกกต.ต้องมีวิธีที่ดีเพื่อรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา


กลับขึ้นด้านบน