ศธ.-หน่วยงานมั่นคงสรุปมาตรการรปภ.ครูใต้ปรับใช้ทหารกำลังหลักดูใน-นอกร.ร.

ศธ.-หน่วยงานมั่นคงสรุปมาตรการรปภ.ครูใต้ปรับใช้ทหารกำลังหลักดูใน-นอกร.ร.

ศธ.-หน่วยงานมั่นคงสรุปมาตรการรปภ.ครูใต้ปรับใช้ทหารกำลังหลักดูใน-นอกร.ร.

รูปข่าว : ศธ.-หน่วยงานมั่นคงสรุปมาตรการรปภ.ครูใต้ปรับใช้ทหารกำลังหลักดูใน-นอกร.ร.

ศธ.-หน่วยงานมั่นคงสรุปมาตรการรปภ.ครูใต้ปรับใช้ทหารกำลังหลักดูใน-นอกร.ร. การหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อหามาตรการรักษาความปลอดภัยครูได้ข้อสรุป โดยจะปรับแผนไปใช้ทหารเป็นกำลังหลัก ในการดูแลทั้งใน และนอกโรงเรียน รวมถึงเส้นทางไปกลับ ซึ่งมาตรการนี้สร้างความพอใจให้กับสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันจะเปิดพร้อมกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมกับ พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ โดยผลสรุปมาตรการรักษาความปลอดภัยครู จะมีการปรับแผนให้ทหารรับผิดชอบดูแลทั้งภายใน และนอกโรงเรียน ส่วนการดูแลเส้นทางให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สร้างความพอใจให้กับตัวแทนสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันจะเปิดเรียนพร้อมกันทั้งหมดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมกับสมาพันธ์ครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับปากจะเร่งจัดทำแผนแม่บทขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง โดยให้กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเด็ก ด้วยงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายได้ทันทีภายในปี 2556 จากเดิมที่มีแผ่นแม่บทอยู่แล้ว 2 ฉบับ ทั้งเรื่องการรักษาความมั่นคง มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และแผ่นแม่บทพัฒนาสร้างความเข้าใจ มีศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผู้ดูแล


กลับขึ้นด้านบน