นักนิเทศศาสตร์เรียกร้องสถานศึกษางดรับ CSR บ.เหล้า

นักนิเทศศาสตร์เรียกร้องสถานศึกษางดรับ CSR บ.เหล้า

นักนิเทศศาสตร์เรียกร้องสถานศึกษางดรับ CSR บ.เหล้า

รูปข่าว : นักนิเทศศาสตร์เรียกร้องสถานศึกษางดรับ CSR บ.เหล้า

นักนิเทศศาสตร์เรียกร้องสถานศึกษางดรับ CSR บ.เหล้า นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์เรียกร้องให้สถาบันการศึกษาปฏิเสธการสนับสนุนกิจกรรม ในรูปแบบ CSR ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกประเภท หลังพบหลายบริษัทปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างภาพ เพิ่มการจดจำตราสินค้าทางอ้อม โดยเยาวชนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นการทำการตลาดแอบแฝง

ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยข้อมูลในเวทีเสวนา "การทำ CSR ของบริษัทน้ำเมา สร้างภูมิคุ้มกัน หรือ มอมเมาเยาวชน" ว่า จากข้อจำกัดด้านการโฆษณา ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกฮอล์ใช้กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษา เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

จึงเรียกร้องให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ปฏิเสธการประชาสัมพันธ์ รับการบริจาค สนับสนุนในด้านต่างๆ จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และต้องการให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคารพกรอบกติกา ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ดึงเยาวชนเป็นเครื่องมือต่อยอดทางการตลาด เพราะเยาวชนไม่สามารถแยกแยะได้ และกลับมองว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้สร้างประโยชน์ เพื่อตอบแทนสังคม ทั้งๆ ที่มีเหตุผลทางธุรกิจแอบแฝง

ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้กำหนดแนวทาง ไม่ให้สถานศึกษารับการสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยอมรับว่าการเข้ามาขอสนับสนุนกิจกรรมในสถาบันการศึกษาของธุรกิจเหล่านี้ในรูปแบบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำให้เยาวชนไม่รู้เท่าทัน จากนี้ไปจะขอความร่วมมือไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันการศึกษาสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง และให้พิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ให้มีความรัดกุมมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน