ชาวเขาบนยอดดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบอากาศหนาว

ชาวเขาบนยอดดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบอากาศหนาว

ชาวเขาบนยอดดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบอากาศหนาว

รูปข่าว : ชาวเขาบนยอดดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบอากาศหนาว

ชาวเขาบนยอดดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอุณหภูมิลดต่ำเหลือเพียง 7 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบกับชาวเขาในพื้นที่ ส่วนปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยเร่งป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยที่อาจระบาดในช่วงฤดูหนาว

ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์ม และตลาดนัดโคกระบือ พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้หมู แพะ และกระบือ เพื่อป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ที่อาจระบาดในช่วงฤดูหนาว ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ แม้จะยังไม่พบการติดเชื้อในพื้นที่

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านขุนกลาง บนยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดชียงใหม่ ก่อกองไฟเพื่อคลายหนาว หลังอุณหภูมิลดต่ำ เหลือเพียง 7 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบกับชาวบ้านอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงขาดแคลนผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

นอกจากอากาศที่หนาวเย็นแล้ว บางพื้นที่ เช่น จังหวัดลำปาง และตากต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำวังลดลง ทำให้ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค


กลับขึ้นด้านบน