คกก.แก้ไขปัญหาที่ดินชาวเล คาดทวงคืนที่ดินเกาะหลีเป๊ะได้ 200 ไร่

คกก.แก้ไขปัญหาที่ดินชาวเล คาดทวงคืนที่ดินเกาะหลีเป๊ะได้ 200 ไร่

คกก.แก้ไขปัญหาที่ดินชาวเล คาดทวงคืนที่ดินเกาะหลีเป๊ะได้ 200 ไร่

รูปข่าว : คกก.แก้ไขปัญหาที่ดินชาวเล คาดทวงคืนที่ดินเกาะหลีเป๊ะได้ 200 ไร่

คกก.แก้ไขปัญหาที่ดินชาวเล คาดทวงคืนที่ดินเกาะหลีเป๊ะได้ 200 ไร่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ระบุในการเจรจา 3 ฝ่ายวันนี้ว่าพบการอ้างสิทธิ์ถือครองที่ดินบนเกาะเกินความเป็นจริงหลายร้อยไร่ คาดใช้เวลาตรวจสอบ 2-3 เดือน ซึ่งจะทำให้สามารถทวงที่ดินคืนแก่รัฐได้ประมาณ 200 ไร่ ด้านกลุ่มชาวเลดั้งเดิมยืนยันความต้องการในการมีที่่อยู่อาศัยที่มั่นคงบนเกาะหลีเป๊ะ

วันนี้ (10 เม.ย.2558) ที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล มีการจัดเวทีสาธารณะแก้ปัญหาที่ดินชาวเล ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้ขัดแย้งทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการ ชาวเล และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ได้ร่วมเจรจาปัญหาที่ดินก่อนที่จะใช้มาตรการทางกฎหมาย แสงโสม หาญทะเล ตัวแทนของชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ ระบุว่ากลุ่มชาวเลต้องการให้มีการจัดสรรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนภายหลังมีการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังต้องการมีบ้านมั่นคงในวิถีชาวเล ซึ่งหากมีการจัดสรรที่ดินจะใช้เงินออมทรัพย์ของชุมชนที่มีอยู่กว่า 3 แสนบาท เป็นทุนสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้าน พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินชาวเล เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการจัดสรรที่ดินให้กับชาวเลเพื่อตั้งบ้านเรือนและสร้างชุมชนที่มั่นคงว่าจากการทำฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินทุกแปลงรวมกันมีจำนวนเกินกว่าความเป็นจริงหลายร้อยไร่ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบหลักฐานที่จะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า อาจจะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นถึงจำนวนที่ดินที่คาดว่าจะได้คืนให้รัฐประมาณ 200 ไร่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสร้างชุมชนที่มั่นคงของชาวเลต่อไป

สำหรับที่ดินแปลงใหญ่ตามเอกสารสิทธิ์ นส.3 จำนวน 81 ไร่ ซึ่งมีชาวเลตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กว่า 120 ครัวเรือน และมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังจากผู้ครอบครองสิทธิ์ต้องการนำที่ดินบางส่วนไปสร้างรีสอร์ต สิริกัลยา มอญแก้ว ทายาทเจ้าของที่ดินเกาะหลีเป๊ะ ได้เข้าร่วมพูดคุยในเวทีสาธารณะโดยยอมรับที่จะไม่ดำเนินการขับไล่ชาวบ้าน และจะรอผลการตรวจสอบสิทธิ์ที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการแก้ปัญหาฯ

นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดเวทีสาธารณะโดยมีคู่ขัดแย้งจากทุกฝ่ายเข้าร่วม ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของที่ดิน ชาวเล และเจ้าหน้าที่อุทยาน นอกจากนั้นยังมีฝ่ายปกครองในพื้นที่ ท้องถิ่น และคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ซึ่งแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม นอกจากความคิดเห็นที่ตรงกันในการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางเจรจาและยึดข้อเท็จจริงแล้วยังมีการหารือถึงการแก้ปัญหาอื่นๆ บนเกาะหลีเป๊ะ เช่น ที่จอดเรือ ทางสาธารณะที่ถูกปิดกั้น ที่ดินสุสานชาวเล และแผนแม่บทการพัฒนาเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน