เสวนาเครือข่ายชุมชนเมือง 6 ประเทศ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

เสวนาเครือข่ายชุมชนเมือง 6 ประเทศ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

เสวนาเครือข่ายชุมชนเมือง 6 ประเทศ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

รูปข่าว : เสวนาเครือข่ายชุมชนเมือง 6 ประเทศ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

เสวนาเครือข่ายชุมชนเมือง 6 ประเทศ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย เครือข่ายชุมชนเมือง 6 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย กับเครือข่ายบ้านมั่นคงต้นแบบในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเมืองจากประเทศฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว และไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ในเวทีเสวนาที่มูลนิธิศูนย์ศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชียและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.จัดขึ้น เพื่อให้ตัวแทนแต่ละประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และนำข้อดีข้อเสียของเครือข่ายแต่ละประเทศ ไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่เรียนรู้ถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ของเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งประสบความสำเร็จจากการรวมกลุ่มผู้เดือดร้อน เรื่องที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด เกือบ 1,000 ครอบครัว ให้มีความมั่นคงทั้งด้านที่อยู่อาศัยและความมั่นคงด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เกิดขึ้นจากรวมกลุ่มผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ในอ.ชุมแพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย เมื่อปี 2547 มีชุมชนเข้าร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงจำนวน 12 โครงการ ใช้เงินที่กู้ยืมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.มาบริหารเป็นกองทุน

ปัจจุบันมีบ้านดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ 395 หลัง จากจำนวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน ไว้ 995 พร้อมกับมีการจัดระบบสวัสดิการชุมชน สวัสดิการเด็กและเยาวชน และจัดซื้อที่ดินเพื่อทำนารวมของชุมชนบนพื้นที่ 38 ไร่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขณะที่เดียวกันยังใช้เป็นพื้นที่ศึกษา เรียนรู้จากคณะดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยในอีกกว่า 100 เมืองในเอเชีย 19 ประเทศ


กลับขึ้นด้านบน