เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเรียกร้องให้เข้าถึงประกันสังคมตามกฎหมาย

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเรียกร้องให้เข้าถึงประกันสังคมตามกฎหมาย

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเรียกร้องให้เข้าถึงประกันสังคมตามกฎหมาย

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเรียกร้องให้เข้าถึงประกันสังคมตามกฎหมาย

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเรียกร้องให้เข้าถึงประกันสังคมตามกฎหมาย เครือข่ายแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เรียกร้องให้ปรับระเบียบขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ รวมถึงขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไป ขณะเดียวกันยังต้องการให้แรงงานกลุ่มนี้ได้เข้าถึงสิทธิประกันสังคมตามกฎหมาย หลังพบว่า ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ตัวแทนแรงงานข้ามชาติจากหลายเครือข่าย รวมตัวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงปัญหาแรงงานข้ามชาติ เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากลที่จะถึงวันที่ 18 ธันวาคมนี้ โดยปีนี้ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม การขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ที่ทางรัฐบาลต้องปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อการก้ามสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ประสานงานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล ปี 2555 บอกว่า ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 201,000 คน ในระบบประกันสังคม โดยแบ่งเป้นสัญชาติพม่ากว่า 90,000 คน กัมพูชา 37,000 คน และลาวกว่า 9,000 คน แต่แรงงานกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ ทั้งกรณีเบี้ยชราภาพผู้ประกันตน กรณีการทดแทนในส่วนการใช้สิทธิประโยชน์รับเงินสงเคราะห์บุตร เนื่องจากมีปัญหาด้านการแสดงหลักฐานที่มีกระบวนการพิสูจน์ที่ยุ่งยาก อีกทั้งการประกันการว่างงานไม่สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงานข้ามชาติปี 2551 รวมถึงมีนายจ้างจำนวนมากที่เอารัดเอาเปรียบส่งผลให้แรงงานไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมที่ควรจะได้

คณะทำงานฯ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานพัฒนารูปแบบกลไลการเข้าถึงประกันสังคมที่เป็นธรรม เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติที่ผ่านมาพิสูจน์สัญชาติแล้ว ทั้งนี้รัฐบาลควรทบทวนระเบียบขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ และขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก เนื่องจากหลังวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ยังมีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ และจะต้องถูกผลักดันกลับประเทศ รวมถึงรัฐบาลจะต้องแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้คุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่มีอาชีพทำงานบ้าน และงานประมง เนื่องจากขณะนี้ 2 อาชีพนี้ยังไม่ได้คุ้มครองตามกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน