ผู้ว่าฯสงขลา เรียกหารือ 5 หน่วยงานเกี่ยวกับโครงการกระเช้าลอยฟ้า

ผู้ว่าฯสงขลา เรียกหารือ 5 หน่วยงานเกี่ยวกับโครงการกระเช้าลอยฟ้า

ผู้ว่าฯสงขลา เรียกหารือ 5 หน่วยงานเกี่ยวกับโครงการกระเช้าลอยฟ้า

รูปข่าว : ผู้ว่าฯสงขลา เรียกหารือ 5 หน่วยงานเกี่ยวกับโครงการกระเช้าลอยฟ้า

ผู้ว่าฯสงขลา เรียกหารือ 5 หน่วยงานเกี่ยวกับโครงการกระเช้าลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกหารือ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้าสงขลา หลังได้รับเอกสารข้อสังเกตการดำเนินโครงการ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ว่าโครงการอาจมีส่วนที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด วันนี้ (17 ธ. ค.) เวลา 15.00 น.

 5 หน่วยงาน ที่ถูกเชิญหารือ คือ เทศบาลนครสงขลา, สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, กรมเจ้าท่าส่วนภูมิภาค, กรมโยธาธิการ และ ผู้แทนกรมศิลปากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีพื้นที่เชื่อมโยงกับโครงการกระเช้าลอยฟ้าสงขลา ซึ่งนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชี้แจงการหารือวันนี้ (17 ธ.ค.) ว่าเป็นขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง ที่ทั้ง 5 หน่วยงานต้องให้คำตอบเบื้องต้นด้วยวาจา ว่า โครงการดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่หน่วยงานทั้ง 5 กำหนดไว้แล้วหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึง ข้ออ้างว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีการศึกษาและทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว ก็ต้องย้อนไปตรวจสอบขั้นตอนต่างๆในอดีตว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการการจังหวัดสงขลา จะรวบรวมข้อเท็จจริง เขียนรายงานส่งยังกระทรวงมหาดไทย พร้อมระบุ หาก อบจ.สงขลา เดินหน้าก่อสร้างระหว่างกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง อบจ.สงขลา ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าผลการแสวงหาข้อเท็จจริงจะออกมาถูกหรือผิด


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน