นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระบุไทยต้องตั้งองค์กรอิสระดูแลข้าวรับอาเซียน

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระบุไทยต้องตั้งองค์กรอิสระดูแลข้าวรับอาเซียน

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระบุไทยต้องตั้งองค์กรอิสระดูแลข้าวรับอาเซียน

รูปข่าว : นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระบุไทยต้องตั้งองค์กรอิสระดูแลข้าวรับอาเซียน

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระบุไทยต้องตั้งองค์กรอิสระดูแลข้าวรับอาเซียน นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระบุ ไทยต้องตั้งองค์กรอิสระดูแลข้าวทั้งระบบ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่บริษัทค้าข้าวรายใหญ่ยอมรับว่ามีการซื้อข้าวจากไทยลดลงกว่าครึ่ง เนื่องจากปัญหาด้านราคา

ในงานเสวนา อนาคตข้าวไทยในตลาดโลก คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กลุ่มประเทศสมาชิกจะต้องปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าข้าว ประเทศไทยจึงต้องมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาข้าวทั้งระบบ

ด้าน นายอัทธ์ พิศาลวาณิช คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอว่ารัฐบาลอาจจัดตั้งองค์กรอิสระ ขึ้นมาดูแลส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการปลูก รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และต้องจัดระบบการปลูกข้าว เนื่องจากมีบางพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว

ขณะที่ นายเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัทโนโวล อะกรีเทรด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทเทรดดิ้งข้าวรายหลาย ต้องปรับตัว ลดปริมาณซื้อข้าวจากไทยกว่าครึ่งหนึ่ง และหันไปซื้อข้าวจากประเทศเวียดนามแทน เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงขึ้นจากโครงการรับจำนำ พร้อมระบุว่านโยบายการรับจำนำข้าว ที่สต็อกข้าวจำนวนมากเพื่อหวังกระตุ้นราคาข้าวในตลาดโลก โดยไม่คำนึงถึงยอดการส่งออก จนขณะนี้ก็ยังไม่ทำให้ราคาข้าวของไทยต่อหน่วยสูงขึ้น

สำหรับการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้ คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปีหน้าคาดว่าไทยจะส่งออกได้ 8 ล้านตัน ส่วนประเทศเวียดนามในปีนี้ ประเมินว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ 7.5 ล้านตัน


กลับขึ้นด้านบน