เตือน ผู้บริโภคระวัง "ยุทธการแจกซิม" ของฟรีไม่มีจริง เรียกลูกค้ายุค 3จี

เตือน ผู้บริโภคระวัง "ยุทธการแจกซิม" ของฟรีไม่มีจริง เรียกลูกค้ายุค 3จี

เตือน ผู้บริโภคระวัง "ยุทธการแจกซิม" ของฟรีไม่มีจริง เรียกลูกค้ายุค 3จี

รูปข่าว : เตือน ผู้บริโภคระวัง "ยุทธการแจกซิม" ของฟรีไม่มีจริง เรียกลูกค้ายุค 3จี

เตือน ผู้บริโภคระวัง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เตือน ผู้บริโภค3จี ระวังรับแจกซิมมือถือ เพราะของฟรีไม่มีจริง แต่เป็นการสมัครใช้บริการรายเดือน ถึงไม่ใช้ก็ถูกเรียกเก็บเงิน

 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมว่า จากกรณีเรื่องร้องเรียนการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนอันดับ 5 ของปัญหาโทรคมนาคมนั้น พบว่า ปัญหาสำคัญมาจากแนวทางการทำการตลาดของผู้ให้บริการที่ใช้วิธีแจกซิมฟรีเป็นยุทธวิธีในการหาลูกค้าใหม่ของบริษัท ซึ่งในยุคที่เป็นการให้บริการ 3G หากผู้ให้บริการยังใช้วิธีนี้ในการส่งเสริมการตลาดก็จะทำให้เกิดปัญหาเช่นนี้หนักขึ้น

“จะพบเห็นได้เป็นการทั่วไป ในย่านชุมชน เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สนามบิน ตลาดนัด ตามหัวเมืองสำคัญต่างๆ โดยมักให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพียงว่า แจกซิมฟรีไม่เสียเงิน แต่ต้องใช้บัตรประชาชนและเซ็นชื่อในสัญญา หลังจากนั้น 1 เดือน แม้ว่าจะไม่ใช้บริการก็จะได้รับใบเรียกเก็บเงินไปที่บ้าน ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่รู้จักเรา ก็ร้องเรียนมายังโทรฟรี 1200 แต่หากไม่ร้องเรียน ก็เท่ากับว่า ต้องเสียเงินให้กับบริการที่ไม่ได้ใช้ เพราะเพียงแต่ไปรับซิมที่คิดว่าฟรีมาเท่านั้น และเท่าที่ทราบผู้ใช้บริการ 3 ราย ได้ขอเลขหมายจากสำนักงาน กสทช. อีกจำนวน 20 ล้านเลขหมายเพื่อการให้บริการ 3จี หากผู้ให้บริการยังใช้วิธีการทำตลาดแบบเดิม ปัญหาก็จะตกมาถึงผู้บริโภคไม่ต่างจากเดิม” นางสาวสารีกล่าว

ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมกล่าวว่า ตามกฎหมาย โทรคมนาคม สัญญาจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกัน แต่การรับซิมการ์ดฟรีนั้น ผู้ใช้บริการไม่ได้มีเจตนาที่จะทำสัญญาใช้บริการ เพียงแต่มอบสำเนาบัตรประชาชนให้ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบรับซิมการ์ดแจกฟรีเ จึงไม่เกิดสัญญาการใช้บริการ รวมถึง ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการโทรคมนาคมในแต่ละบริการอย่างชัดเจนและครบถ้วน ทั้งค่าบริการ วิธีเรียกเก็บค่าบริการ เงื่อนไขการให้บริการ ดังนั้น การที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทให้ข้อมูลว่า ซิมการ์ดแจกฟรีนั้น หากไม่ใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จึงเป็นการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และปิดบังข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

“ผู้ให้บริการทุกรายไม่ควรใช้ยุทธวิธีเช่นนี้ในการทำการตลาดกับผู้บริโภค และผู้ให้บริการควรกำชับตัวแทนจำหน่ายให้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้บริโภคต้องระมัดระวังในการรับซิมฟรี ควรสอบถามให้ชัดจน เพราะหากเป็นการให้สำเนาบัตรประชาชนจะเป็นการสมัครใช้บริการแบบรายเดือน ที่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งหากพบกรณีเช่นนี้ขอให้ร้องเรียนที่เบอร์โทรฟรี 1200 “ นางสาวสารีกล่าว

นางสาวสารี กล่าวว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง สำนักงาน กสทช. นั้นพบว่า บริษัท ไอ-โมบายพลัส จำกัด มีความรับผิดชอบและมีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างดี โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบพบว่า มีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน และผู้บริโภคไม่มีการใช้บริการจริง บริษัทจะดำเนินการยกเลิกการให้บริการ และยุติการเรียกเก็บค่าบริการทั้งหมด รวมทั้งบริษัทยังมีมาตรการดำเนินการลงโทษตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่มีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องกับผู้บริโภคด้วย ขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ยังไม่มีมาตรการใดใดในการแก้ไขปัญหานี้


กลับขึ้นด้านบน