สิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ

สิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ

สิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ

รูปข่าว : สิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ

สิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ ขณะนี้มีแรงงานข้ามชาติที่จะต้องถูกผลักดันกลับประเทศกว่า 300,000 คน เนื่องจากยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติได้ทันตามที่กำหนด แม้ว่ารัฐบาลจะเพิ่มจุดบริการ และเลื่อนเวลาในการพิสูจน์สัญชาติมาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ยังพบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้ไปติดต่อในการพิสูจน์สัญชาติ ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจผิดเรื่องขั้นตอนในการขอพิสูจน์สัญชาติ

วันสุดท้ายของการยื่นพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากหากหลังจากวันที่ 14 ธันวาคมไปแล้ว แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ก็จะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศ

แต่ท้ายที่สุดยังมีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ เนื่องจากแรงงานหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมาเพียงวันเดียว ทั้งเอกสารใบรับรอง และใบอนุญาตต่างๆ ทั้งที่ความจริงแล้วสามารถยื่นเอกสารพิสูจน์สัญชาติในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ส่วนกระบวนการขั้นตอนสามารถทำได้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

เเรงงานชาวพม่า กล่าวว่า เพื่อนๆของพวกเขาหลายคน ต้องสูญเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย เพราะคิดว่ากระบวนการพิสูจน์สัญชาติคงไม่เเล้วเสร็จทัน ตามเวลาที่กำหนด

ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีเเรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว เเละกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน รวมทั้งสิ้น 69,588 คน เเยกเป็นสัญชาติพม่า จำนวน 69,398 คน สัญชาติลาว จำนวน 156 คน เเละสัญชาติกัมพูชา จำนวน 34 คน รวมเเรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเเล้ว จำนวน 66,919 คน

ส่วนเเรงงานที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ หลังจากพ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นี้ เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มดำเนินการจับกุม เเละผลักดันกลับประเทศต้นทางทันที

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติมาเเล้ว 2 ครั้ง รวมถึงมีการขยายจุดพิสูจน์สัญชาติเพิ่มเติมจาก 5 เเห่ง เป็น 8 เเห่ง และจากการสำรวจแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศ พบว่าปัจจุบันมีเเรงงานพม่าประมาณ 560,000 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเเล้ว 500,000 คน

เเรงงานลาวประมาณ 99,000 คน ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเเม้เเต่คนเดียว และเเรงงานกัมพูชาประมาณ 220,000 คน พิสูจน์สัญชาติเเล้ว 70,000 คน รวมเเรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาติที่จะต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติประมาณ 870,000 คน โดยในจำนวนนี้ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเเล้ว 570,000 คน ส่วนที่เหลือกว่า 300,000 คน จะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง

แม้ว่าผู้ประกอบการจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไป โดยอ้างผลกระทบต่อระบบการผลิต แต่จนถึงขณะนี้ก็แน่ชัดแล้วว่าไม่มีการขยายเวลา โดยกระทรวงเเรงงานได้ประสานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้มีการจับกุมเเรงงานข้ามชาติที่สมัครใจกลับประเทศต้นทาง เเต่เเรงงานจะต้องมีเอกสารจากนายจ้างที่ชัดเจนว่าต้องการกลับประเทศจริง


กลับขึ้นด้านบน