จ.ลำพูน คุมเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ระบุห้ามหมดอายุก่อน 6 เดือน

จ.ลำพูน คุมเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ระบุห้ามหมดอายุก่อน 6 เดือน

จ.ลำพูน คุมเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ระบุห้ามหมดอายุก่อน 6 เดือน

รูปข่าว : จ.ลำพูน คุมเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ระบุห้ามหมดอายุก่อน 6 เดือน

จ.ลำพูน คุมเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ระบุห้ามหมดอายุก่อน 6 เดือน จังหวัดลำพูน คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ ป้องกันผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยสินค้าประเภทอาหารต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนประเภทผัก ผลไม้ต้องใหม่ สด และตั้งกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน

ตัวแทนที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดลำพูน, การค้าภายในจังหวัดลำพูน, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน, ตำรวจภูธรเมืองลำพูน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่คณะทำงานตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก ออกตรวจสอบ และแนะนำการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ของสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า การแสดงฉลากของสินค้า และการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เนื่องจาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลต่างๆ ผู้บริโภคนิยมซื้อกระเช้าของขวัญ และชุดของขวัญ ไปอวยพรต่อผู้ที่เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก

โดยผู้จำหน่ายต้องแสดงรายละเอียดรายการสินค้าในกระเช้าอย่างชัดเจน ทั้งชื่อประเภทสินค้า, ราคา, อายุสินค้า, ปริมาณ และอุปกรณ์ตกแต่งกระเช้า ให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ ซึ่งราคาสินค้าในกระเช้าต้องไม่สูงกว่าราคาสินค้าที่อยู่ในชั้นวางสินค้า เป็นสินค้าคุณภาพดี มีฉลากอาหารถูกต้อง มีเครื่องหมาย อย. รับรอง มีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมแสดงวันที่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพ ส่วนกระเช้าของขวัญประเภทผัก ผลไม้ ให้คัดเลือกสินค้าที่ใหม่ สด แสดงวัน เดือน ปีที่บรรจุลงกระเช้าของขวัญ และตั้งกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ติดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้า มีโทษปรับ 10,000 บาท หากพบจำหน่ายสินค้าแพงเกินจริง มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 140,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หากพบการเอาเปรียบหรือการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสายด่วน ส.ค.บ. 1166 ตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน