"จอร์เจีย" ทำพิธีศีลจุ่ม ล้างบาปให้เด็กแรกเกิด พร้อมส่งเสริมคนมีลูก หลังประชากรลดลง

"จอร์เจีย" ทำพิธีศีลจุ่ม ล้างบาปให้เด็กแรกเกิด พร้อมส่งเสริมคนมีลูก หลังประชากรลดลง

"จอร์เจีย" ทำพิธีศีลจุ่ม ล้างบาปให้เด็กแรกเกิด พร้อมส่งเสริมคนมีลูก หลังประชากรลดลง

รูปข่าว : "จอร์เจีย" ทำพิธีศีลจุ่ม ล้างบาปให้เด็กแรกเกิด พร้อมส่งเสริมคนมีลูก หลังประชากรลดลง

พิธีรับจุ่มหมู่ของเด็กทารกหลายร้อยคนที่โบสถ์คริสต์ ออร์โธดอกซ์ในเมืองหลวงของสาธารณรัฐจอร์เจีย ซึ่งการทำพิธีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการล้างบาปให้กับเด็กแรกเกิดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนมีลูก เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของประชากรให้กลุ่มประเทศที่เคยเป็นดินแดนของอดีตสหภาพโซเวียต

พระราชาคณะอิลเลียที่ 2 แห่งคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของสาธารณรัฐจอร์เจีย ทำพิธีรับจุ่มหมู่ให้กับทารกน้อย 900 คน ที่โบสถ์ในกรุงทบิลิซี่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการล้างบาปแล้ว ยังทำให้ทารกน้อยเหล่านี้กลายเป็นบุตรพระเจ้า โดยมีพระราชาคณะอิลเลียที่ 2 เป็นพ่ออุปถัมภ์ ซึ่งพิธีครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 และเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุด โดยพ่อแม่ที่นำลูกน้อยมาเข้าพิธีต่างเชื่อว่า การได้รับพรจากพระราชาคณะจะช่วยให้มีลูกได้อีก

การริเริ่มพิธีรับศีลจุ่มหมู่ของพระราชาคณะอิลเลียที่ 2 ส่งผลให้สาธารณรัฐจอร์เจียเข้าสู่ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติหรือเบบี้ บูม โดยอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ระหว่างปีพ.ศ. 2548 ถึง 2553 โดยจอร์เจีย รวมทั้งรัสเซียและอีกหลายประเทศที่เคยเป็นดินแดนของอดีตสหภาพโซเวียต กำลังพยายามหาต่อสู้กับปัญหาการลดลงของประชากร


กลับขึ้นด้านบน