เครือข่ายผู้หญิงเตรียมรวมตัวเรียกร้องสันติภาพชายแดนใต้ หวั่นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ

เครือข่ายผู้หญิงเตรียมรวมตัวเรียกร้องสันติภาพชายแดนใต้ หวั่นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ

เครือข่ายผู้หญิงเตรียมรวมตัวเรียกร้องสันติภาพชายแดนใต้ หวั่นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ

รูปข่าว : เครือข่ายผู้หญิงเตรียมรวมตัวเรียกร้องสันติภาพชายแดนใต้ หวั่นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ

เครือข่ายผู้หญิงเตรียมรวมตัวเรียกร้องสันติภาพชายแดนใต้ หวั่นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เตรียมรวมตัวกันเรียกร้องสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยแสดงความเป็นห่วงผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงมากขึ้น

เวทีผู้หญิง สิทธิ และบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสะท้อนปัญหาจากมุมมองของผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้

นางโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ และความมั่นคงในชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บอกว่า สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้แม้สถิติการเกิดเหตุความรุนแรงจะลดลง แต่กลับพบว่าการเกิดเหตุเชิงคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตต่อเหตุการณ์เพิ่มขึ้น โดยผู้หญิงแม้จะไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่ก็ได้รับผลกระทบทั้งการวางระเบิด หรือ กราดยิง ทำให้เกิดความเป็นห่วงผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มที่ก่อความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้ทางเครือข่ายเตรียมจะขยายฐานเสียงภายในพื้นที่ให้มากขึ้น พร้อมกับหามาตรการรักษาความปลอดภัยในกับกลุ่มผู้หญิง โดยไม่รอการดูแลจากเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันก็เห็นด้วยกับนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบการเมืองนำการทหาร ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดผลปฏิบัติอย่างแท้จริง แต่ก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้หญิง เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งขณะนี้มีหญิงหม้ายแล้วกว่า 2,000 คน และมีเด็กกำพร้าอีกกว่า 5,000 คน นอกเหนือไปจากการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน


กลับขึ้นด้านบน