แถลงการณ์ฯ สมเด็จพระเทพฯ พบกลุ่มหินปูนที่พระอุระไม่พบเนื้อร้าย

แถลงการณ์ฯ สมเด็จพระเทพฯ พบกลุ่มหินปูนที่พระอุระไม่พบเนื้อร้าย

แถลงการณ์ฯ สมเด็จพระเทพฯ พบกลุ่มหินปูนที่พระอุระไม่พบเนื้อร้าย

รูปข่าว : แถลงการณ์ฯ สมเด็จพระเทพฯ พบกลุ่มหินปูนที่พระอุระไม่พบเนื้อร้าย

แถลงการณ์ฯ สมเด็จพระเทพฯ พบกลุ่มหินปูนที่พระอุระไม่พบเนื้อร้าย สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แพทย์ถวายการผ่าตัดหินปูนที่พระอุระไม่พบเนื้อร้าย งดพระราชกิจ

แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงตรวจพระวรกายประจำปี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แพทย์ผู้ถวายการตรวจได้ตรวจพบกลุ่มหินปูนที่พระอุระ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายการรักษาด้วยการผ่าตัด

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 และในวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดทรงรู้สึกพระองค์ดี อุณหภูมิพระวรกายปรกติ

ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาไม่พบเนื้อร้าย คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นพระวรกาย ณ โรงพยาบาล และกราบบังคมทูลให้งดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2555


กลับขึ้นด้านบน