ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา

ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา

ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา

รูปข่าว : ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา

ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน พร้อมปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา และสามีภรรยา สามารถแยกยื่นรายการเสียภาษีได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงสร้างภาษี 3 ฉบับหลักทั้งร่างพระราชกำหนดแก้ไขประมวลรัษฎากร เพื่อให้สามี และภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี หรือใช้แบบเดิม คือยื่นรวมกัน หรือคิดเฉพาะเงินเดือนรวมกัน

ส่วนภาษีบุคคลธรรมดาจะปรับบันไดความถี่ของการเสียภาษีขั้นละร้อยละ 5 สูงสุดที่ร้อยละ 35 รวมถึงปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2556 นอกจากนี้ ยังจะขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 คาดว่าการปรับรูปแบบเสียภาษีจะทำให้การจัดเก็บรายได้ลดลงปีละ 7,000 ล้านบาท

ขณะที่การปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา รายได้จะลดลงปีละ 27,000 ล้านบาท แต่กระทรวงการคลังยังตั้งเป้าหมายลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาให้ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.5-20 หากสามารถขยายฐานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน