นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวยันพายุสุริยะไม่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ

นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวยันพายุสุริยะไม่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ

นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวยันพายุสุริยะไม่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ

รูปข่าว : นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวยันพายุสุริยะไม่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ

นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวยันพายุสุริยะไม่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวยืนยันว่าพายุสุริยะไม่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ เพราะไม่มีพลังงานเพียงพอ ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้มีการปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้ผลกระทบที่เกิดจากพายุสุริยะลดน้อยลง

ในการเสวนาวิชาการเรื่องโลกแตก 2012 ในเชิงวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พงษ์ ทรงพงษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า พายุสุริยะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า และการสื่อสารบนโลกมาแล้วในปี 2515, 2542, 2546 และ 2549 โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อปี 2546 เกิดการระเบิดบนดวงอาทิตย์ครั้งใหญ่ แต่พบว่าไม่ส่งผลกระทบกับโลกมากนัก เพราะมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบดาวเทียม และระบบไฟฟ้าบนโลก

ก่อนหน้านี้ มีนักวิชาการบางส่วนออกมาแสดงความกังวลว่าพายุสุริยะจะก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นบนโลก และทำให้เกิดแผ่นดินไหว ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักวิชาการภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า พายุสุริยะไม่สามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกได้ เพราะพลังงานที่จะมากระทำกับเปลือกโลกมีไม่เพียงพอ

จากการสำรวจจุดบนดวงอาทิตย์ขณะนี้พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการสำรวจครั้งที่แล้ว ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องของพายุสุริยะที่จะส่งผลกระทบต่อโลก เพราะขณะนี้มีหน่วยงานที่ติดตาม และเตือนภัยเกี่ยวกับพายุสุริยะ และหากเกิดเหตุการณ์ก็สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้


กลับขึ้นด้านบน