ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็น-มีนำค้างแข็งบางแห่บนยอดดอย

ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็น-มีนำค้างแข็งบางแห่บนยอดดอย

ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็น-มีนำค้างแข็งบางแห่บนยอดดอย

รูปข่าว : ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็น-มีนำค้างแข็งบางแห่บนยอดดอย

ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็น-มีนำค้างแข็งบางแห่บนยอดดอย ส่วนสภาพอากาศในวันนี้ (18ธ.ค.55) มวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่งบริเวณยอดดอยภาคเหนือ ส่วนภาคใต้ ลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้วันนี้มีฝนเพิ่มขึ้น

ภาคเหนือหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว ทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิอยู่ที่ 16-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิอยู่ที่ 16-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอยู่ที่ 20-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอยู่ที่ 22-36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิอยู่ที่ 25-34 องศาเซลเซียส


กลับขึ้นด้านบน