โรงเรียนใน จ.อยุธยา เริ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก

โรงเรียนใน จ.อยุธยา เริ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก

โรงเรียนใน จ.อยุธยา เริ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก

รูปข่าว : โรงเรียนใน จ.อยุธยา เริ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก

โรงเรียนใน จ.อยุธยา เริ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับเด็กเล็กในโรงเรียน โดยเฉพาะได้เน้นหนักไปที่การดูแลสุขอนามัยของเด็ก เช่นการล้างมือ

ครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้กับเด็กๆ เรื่องการล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือเท้าปาก ที่ขณะนี้มีรายงานว่าโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง พบผู้ป่วยและมีการสั่งปิดโรงเรียนแล้ว นอกจากการย้ำเตือนในห้องเรียน ยังมีสื่อรณรงค์ติดไว้ในที่ต่างๆ โดยเฉพ่าะในห้องน้ำซึ่งเป็นบริเวณที่เด็กจะได้มีโอกาสล้างมือทันทีที่เห็นคำเตือน

ขณะเดียวกัน นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่พบว่า ในโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบโรคระบาด มือเท้าปาก แต่ได้สั่งให้ทุกโรงเรียนป้องกันไว้แล้ว


กลับขึ้นด้านบน