นายกฯ นั่งเป็นประธานประชุมทำโซนนิ่งภาคเกษตร เร่งพัฒนาผลผลิต

นายกฯ นั่งเป็นประธานประชุมทำโซนนิ่งภาคเกษตร เร่งพัฒนาผลผลิต

นายกฯ นั่งเป็นประธานประชุมทำโซนนิ่งภาคเกษตร เร่งพัฒนาผลผลิต

รูปข่าว : นายกฯ นั่งเป็นประธานประชุมทำโซนนิ่งภาคเกษตร เร่งพัฒนาผลผลิต

นายกฯ นั่งเป็นประธานประชุมทำโซนนิ่งภาคเกษตร เร่งพัฒนาผลผลิต นายกฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเร่งพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยหน่วยมีงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมวันนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาด้านการเกษตร เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาผลผลิตในพืชเศรษฐกิจหลักมีปริมาณลดลง ซึ่งอาจมาจากปัจจัยสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโซนนิ่งภาคเกษตรนั้น เพื่อศึกษาว่าพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะเพาะปลูกพืชชนิดใดให้ได้ผลผลิตมากที่สุด แต่ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเพาะปลูกของเกษตรกร แต่จะมุ่งให้เกิดผลในภาพรวมที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางทำงาน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


กลับขึ้นด้านบน