ธ.ก.ส.เตรียมเสนอ ครม. ขยายฐานผู้ใช้บัตรเครดิตเกษตรกร

ธ.ก.ส.เตรียมเสนอ ครม. ขยายฐานผู้ใช้บัตรเครดิตเกษตรกร

ธ.ก.ส.เตรียมเสนอ ครม. ขยายฐานผู้ใช้บัตรเครดิตเกษตรกร

รูปข่าว : ธ.ก.ส.เตรียมเสนอ ครม. ขยายฐานผู้ใช้บัตรเครดิตเกษตรกร

ธ.ก.ส.เตรียมเสนอ ครม. ขยายฐานผู้ใช้บัตรเครดิตเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเล็งขยายฐานผู้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็น 4 ล้านครัวเรือนภายใน 3 ปีเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอื่น เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนหน้า (ม.ค.)

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.ออกบัตรเครดิตสินเชื่อให้เกษตรกรที่เป็นกลุ่มชาวนา 1.8 ล้านใบ และมอบให้เกษตรกรไปแล้ว 700,000 ใบ ขณะนี้มีการซื้อปัจจัยการผลิตคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท

ล่าสุด กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ ธ.ก.ส.ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิตสินเชื่อเกษตรกรไปยังกลุ่มอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูก มันสัมปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา รวมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

ขณะนี้ ธ.ก.ส.จะจัดทำเป็นโครงการเสนอไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอพิจารณาภายในเดือนมกราคมปีหน้า คาดว่าจะใช้งบประมาณ 500 ล้านบาทเพื่อปรับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติมรองรับการขยายฐานกลุ่มผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น เช่น การสำเพิ่มเครื่องอ่านบัตรอีก 3,000 ร้านค้า รวมถึงสถานีน้ำมันของ ปตท. และบางจาก ด้วย

สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรยังคงเงื่อนไขเดิม ที่ใช้ซื้อเฉพาะปัจจัยการผลิตเท่านั้น เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ และน้ำมัน


กลับขึ้นด้านบน