นักวิชาการ ชี้ แก้ปัญหาการเมืองไทย ต้องให้ปชช.รู้จักสิทธิ-เสรีภาพที่แท้จริงก่อน

นักวิชาการ ชี้ แก้ปัญหาการเมืองไทย ต้องให้ปชช.รู้จักสิทธิ-เสรีภาพที่แท้จริงก่อน

นักวิชาการ ชี้ แก้ปัญหาการเมืองไทย ต้องให้ปชช.รู้จักสิทธิ-เสรีภาพที่แท้จริงก่อน

รูปข่าว : นักวิชาการ ชี้ แก้ปัญหาการเมืองไทย ต้องให้ปชช.รู้จักสิทธิ-เสรีภาพที่แท้จริงก่อน

นักวิชาการ ชี้ แก้ปัญหาการเมืองไทย ต้องให้ปชช.รู้จักสิทธิ-เสรีภาพที่แท้จริงก่อน นักวิชาการด้านการศึกษา ชี้ การพัฒนาคุณภาพปชช. จะช่วยแก้ปัญหาทางการเมืองได้ ต้องส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่ประชาชนให้รู้จักสิทธิเสรีภาพของตนเอง ระบุ ต้องแก้ที่ระบบการศึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้มแข็ง ตลอดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในเวทีเสวนา แลกเลี่ยนเรียนรู้ "พลเมืองแข็งขัน เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทอันสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดี ที่รู้จักสิทธิและเสรีภาพของตนเอง เพื่อต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนาธรรม และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ภายในเวทีเสวนา ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่อง ปัญหาการเมืองไทย แก้ไขได้หรือไม่ ซึ่งรศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุว่า ปัญหาการเมืองไทยสามารถแก้ไขได้ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ตั้งแต่ระบบของการศึกษาไทย เพื่อให้ประชาชนรู้จักสิทธิเสรีภาพของตนเองของตนเองที่แท้จริง รวมถึงการเป็นเจ้าของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเข้มแข็ง และสามารถควบคุมอำนาจของการเมืองได้ นอกจากนี้ สื่อควรมีส่วนช่วยให้การเผยแพร่ความรู้

ขณะที่ผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลายหน่วยงาน เช่น กกต. กระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนด้านแรงงานต่างเห็นตรงกันมาว่า การพัฒนาคุณภาพประชาชน ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น ส่งเสริมให้มีการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการอ่าน และคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่ในห้องเรียน รวมไปถึงในสถาบันครอบครัว


กลับขึ้นด้านบน