ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯไม่เห็นด้วย แยกกระทรวงกีฬา

ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯไม่เห็นด้วย แยกกระทรวงกีฬา

ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯไม่เห็นด้วย แยกกระทรวงกีฬา

รูปข่าว : ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯไม่เห็นด้วย แยกกระทรวงกีฬา

ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯไม่เห็นด้วย แยกกระทรวงกีฬา ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการแยกกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเดี่ยว

หลังจากนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เสนอแนวคิด นำการท่องเที่ยวมารวมกับกระทรวงวัฒนธรรม และแยกกีฬาออกมาตั้งเป็นกระทรวงกีฬาโดยเฉพาะ ล่าสุดนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เนื่องจากการทำงานตลอด 10 ปีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นไปด้วยดีมาตลอด จะเห็นได้จากการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาติของไทยที่ผ่านมาที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้จำนวนมาก

ขณะที่โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามองว่า การท่องเที่ยว และกีฬา เป็นงานด้านเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ แต่งานด้านวัฒนธรรมเป็นงานด้านสังคม ซึ่งจากรูปแบบโครงสร้างการทำงานในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เน้นบูรณาการ การทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวง ก็ยิ่งทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงแต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน