เปิดสาเหตุน้ำมันปาล์มราคาตก

เปิดสาเหตุน้ำมันปาล์มราคาตก

เปิดสาเหตุน้ำมันปาล์มราคาตก

รูปข่าว : เปิดสาเหตุน้ำมันปาล์มราคาตก

เปิดสาเหตุน้ำมันปาล์มราคาตก ราคาผลปาล์มตกต่ำตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาเหลือเพียงกิโลกรัมละไม่เกิน 3 บาท เป็นเหตุผลสำคัญให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มหลายจังหวัดเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยเรียกรัฐบาลแทรกแซงราคาปาล์มดิบที่กิโลกรัมละ 5 บาท ไปจนกว่าราคาปาล์มในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น

                            
นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัญหาปาล์มราคาตกต่ำ เนื่องจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาล เนื่องจากอนุมัตินำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิจากต่างประเทศ จำนวน 40,000 ตัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาล ต้องการตรึงราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตรไว้ 42 บาท แม้ผลผลิตในประเทศไม่ขาดแคลน รวมทั้งการที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกน้ำมันปาล์ม หรือเซอร์ชาร์จ ที่กิโลกรัมละ 10 บาท ทำให้ไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มได้ เป็นสาเหตุสำคัญให้ผลปาล์มราคาตกต่ำ

ด้านนางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย ระบุว่า ราคาผลปาล์มดิบปรับราคาลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน จากกิโลกรัมละ 4.75 บาทเหลือกิโลกรัมละ 4 บาทในเดือนตุลาคม จนลดลงเหลือกิโลกรัม 2-3 บาทในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้รับความเดือดร้อนเพราะขายผลผลิตได้ในราคาต่ำกว่าทุน
                               
ขณะนี้ ไทยยังมีปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มสูงถึง 34,000 ตัน เกินระดับสต็อกที่เหมาะสมที่ 200,000 ตัน ทำให้โรงสกัดไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้

นายสิทธิพร จริยพงศ์ แกนนำชาวสวนปาล์มทั่วประเทศ ตั้งข้อสังเกตถึงปริมาณสต็อกน้ำมันดิบที่ล้นตลาดว่า เมื่อดูปริมาณผลผลิตภายในประเทศที่มีประมาณ 170,000 ตันต่อเดือนเปรียบเทียบกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 70,000 - 80,000 ตันต่อเดือน รวมกับการผลิตไปโอดีเซลอีกประมาณ 70,000 ตัน คิดเป็นปริมาณกว่า 150,000 ตัน

เห็นได้ว่าผลผลิตเพียงพอต่อความต่อความต้องการใช้ในประเทศจึงไม่น่าจะทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มล้นประเทศ แต่อาจเป็นเพราะโรงสกัดลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียที่มีราคาต่ำกว่าเพียงกิโลกรัมละ 17 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท ทำให้โรงสกัดกดราคารับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร
                          
ดังนั้นการที่วิกฤตราคาปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง จากความบกพร่องในการบริหารจัดการผลผลิตจึงทำให้นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตั้งข้อสังเกตว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการนำเข้าปาล์มน้ำมัน
                             
นายอนันต์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์ของราคาน้ำมันปาล์มยังมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ เกษตรกรและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ส่วนใหญ่ ไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย โดยมีเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นตัวประกัน ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำเรื้อรังจนเกินจะเยียวยา


กลับขึ้นด้านบน