กบง.มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาผลกระทบปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน

กบง.มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาผลกระทบปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน

กบง.มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาผลกระทบปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน

รูปข่าว : กบง.มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาผลกระทบปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน

กบง.มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาผลกระทบปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน กบง. มีมติตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี ภาคครัวเรือน เพื่อให้จัดทำฐานข้อมูลการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มร้านค้า หายเร่ แผงลอยอาหาร

นายพงษ์ศักดิ์ รักพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภาคครัวเรือน เพื่อให้จัดทำฐานข้อมูลการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

เบื้องต้น กำหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย และกลุ่มร้านค้า, หาบเร่, แผงลอยอาหาร โดยกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดโดยอิงจากฐานข้อมูลของการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยกำหนดให้เป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90หน่วยต่อเดือน ประมาณ 8.3 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 6 กิโลกรัมต่อเดือน

ส่วนร้านค้า และหาบเร่แผงลอยต้องจัดทำฐานข้อมูลใน 77 จังหวัด และนำมาจัดกลุ่มเพื่อแบ่งแยก ว่าแต่ละกลุ่มจะจำกัดการช่วยเหลือจำนวนเท่าใดต่อเดือน เบื้องต้นคาดว่า มีร้านค้า, หาบเร่, แผงลอยอาหารประมาณ 500,000 ราย สำหรับการดำเนินการสำรวจ และประชาสัมพันธ์ จะจัดสรรเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 50 ล้านบาท มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งภายหลังมีความชัดเจนของข้อมูลส่วนนี้ จึงจะกำหนดว่า จะเริ่มปรับขึ้นราคาแอลพีจีเมื่อใด ซึ่งรวมไปถึงการขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่งด้วย

ทั้งนี้ รมว.พลังงาน กล่าวถึงขั้นตอนในการเยียวยาผู้มีสิทธิ์รับการอุดหนุน จะใช้บัตรเครดิตพลังงานในการดำเนินการ จึงต้องทำการสำรวจอย่างละเอียด เพราะตลาดแต่ละแห่งอาจมีผู้ค้าหลายกลุ่ม ทั้งกลางวัน และกลางคืน รวมทั้งใช้บัตรประชาชน มีการถ่ายภาพผู้ที่ทำการขายปลีก หรือ แม่ค้าหาบแร่ เบื้องต้นจะออกใบรับรองชั่วคราวก่อนที่จะจัดส่งส่งบัตรเครดิตพลังงานตัวจริงไปให้ทางไปรษณีย์ในภายหลัง เพื่อซื้อ LPG ในราคาลดตามสัดส่วนต่อไป


กลับขึ้นด้านบน