ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ค้าน "สนธยา" แยกตั้งกระทรวงกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ค้าน "สนธยา" แยกตั้งกระทรวงกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ค้าน "สนธยา" แยกตั้งกระทรวงกีฬา

รูปข่าว : ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ค้าน "สนธยา" แยกตั้งกระทรวงกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ค้าน ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรมในการแยกกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเดี่ยว

หลังจากนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแนวคิดนำการท่องเที่ยวมารวมกับกระทรวงวัฒนธรรม และแยกกีฬาออกมาตั้งเป็นกระทรวงกีฬาโดยเฉพาะ ล่าสุดนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เนื่องจากการทำงานตลอด 10 ปีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นไปด้วยดีมาตลอด จะเห็นได้จากการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาติของไทยที่ผ่านมาที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้จำนวนมาก

ขณะที่โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามองว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นงานด้านเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ แต่งานด้านวัฒนธรรมเป็นงานด้านสังคม ซึ่งจากรูปแบบโครงสร้างการทำงานในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เน้นบูรณาการ การทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวง ก็ยิ่งทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงแต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน